Pripremna nastava za prijemni ispit

Sva obaveštenja na telefone:

Hemija: 011/ 3951-235

Matematika: 011/ 3951-299

fax: 011/ 3972-840, 3974-349

Nastava se organizuje iz predmeta:

Fond časova

Cena

Matematika

80

27000,00 rsd

Hemija

80

27000,00 rsd

Polaznici pripremne nastave mogu da se odluče za pohađanje samo jednog od kurseva. U slučaju pohađanja oba kursa uplatu izvršiti na posebnim uplatnicama (uplatnice popuniti čitkim slovima sa imenom i prezimenom polaznika kursa).

Uplatu za pripremnu nastavu za jedan ili oba predmeta izvršiti najkasnije do 01.12.2017. na žiro račun Farmaceutskog fakulteta:

Primalac:

Farmaceutski fakultet u Beogradu, Vojvode Stepe 450

Svrha doznake:

Priprema za prijemni ispit (navesti predmet, hemija ili matematika)

Iznos:

27000,00

Žiro račun:

840-1127666-05

Poziva na broj

14

Nastava se održava subotom i nedeljom.

Prvi termin matematika2. decembar 2017. od 10h (amfiteatar 4).

Prvi termin hemija: 3. decembar 2017. od 10h (amfiteatar 4).

Raspored termina održavanja pripremne nastave

Prijemni ispit 2017/18. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2017/18. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prijemni ispit 2016/17. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2016/17. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prijemni ispit 2015/16. godine


Preuzmite test sa prijemnog ispita za upis studenata 2015/16. godine na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.LITERATURA:

Matematika

  • Srednjoškolski udžbenici i zbirke od I do IV razreda.
    Oblasti: 1. Stepenovanje i korenovanje, 2. Algebarske jednačine i nejednačine, 3.  Eksponencijalna i logaritamska funkcija, 4. Trigonometrija, 5. Analitička geometrija, 6. Operacije sa funkcijama, 7. Binomna formula. Aritmetički i geometrijski niz, geometrijski red. 8. Razni zadaci (iz prethodnih oblasti)
  • J. Kečkić, S. Nikčević, D. Ranković, J. Jocković: Matematika, priprema prijemnog ispita za Farmaceutski fakultet   (izdavač Alexandria, Beograd, izdanje 2013; može se kupiti u knjižari „Grafopan“, Vojvode Stepe br.8)

Hemija

  • Udžbenici i zbirke zadataka iz hemije (opšte, neorganske i organske) od I do IV razreda  gimnazije prirodnog smera.
  • Mira Čakar, Gordana Popović, Tatijana Jovanović, Zagorka Korićanac, Vladimir Savić, Zorana Tokić-Vujošević: Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita (može se kupiti u skriptarnici Farmaceutskog fakulteta)