Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2017/18. godinu –treći upisni rok

Upis studenata primljenih na doktorske akademske studije po Konkursu za školsku 2017/18. godinu – treći upisni rok, obaviće se 02.11.2017. godine, u Odseku za nastavu i studentska pitanja, u vremenu od 09,00 do 15,00 časova.

Konačnu rang listu kandidata možete pogledati ovde.

Zbog potpisivanja ugovora između studenta i Farmaceutskog fakulteta, student je dužan da upisu pristupi lično.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
2. Izvod iz knjige državljana (original ili overena fotokopija)
3. Jedan obrazac ŠV-20 (mogu se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
4. Indeks (može se kupiti u skriptarnici Fakulteta)
5. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
6. Za samofinansirajuće studente dokaz o uplati školarine, (primerak uplatnice na ime prve rate školarine). Školarina po školskoj godini iznosi 175.000,00 dinara, a za strane studente 5000 EUR
7. Uplatnicu na iznos od 100,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta broj 840-1127666-05, šifra 189., na ime troškova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
8. Uplatnicu na iznos od 2.200,00 dinara na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, na ime administrativnih troškova upisa na studijski program (uplatnicu donose i samofinansirajući i studenti koji se finansiraju sa budžeta)
9. Rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja za studente koji su Fakultet završili u inostranstvu (ukoliko su ga kandidati dobili iz Rektorata)
10. Ugovor (dobija se na Fakultetu)
11. Izjava (dobija se na Fakultetu)

Kandidati koji lično snose troškove školarine imaju mogućnost da istu plate u četiri rate, s tim što su dužni da prvu ratu plate prilikom upisa, uplatnicom na žiro – račun Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, šifra 189, poziv na broj 10.

Kandidati kojima troškove školarine snosi pravno lice dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (P.I.B, broj žiro – računa, adresa, broj faksa) kako bi se ispostavila faktura, konsultovati koleginicu Slavicu Kojić, mail adresa slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

Školarina se može uplatiti u punom iznosu ili u ratama, sledećom dinamikom:

- I rata pri upisu

- II rata do 1.12.2017. godine
- III rata do 15.02.2018. godine
- IV rata do 30.04.2018. godine

Instrukcije za uplatu školarine iz inostranstva možete preuzeti ovde.

VEOMA VAŽNA NAPOMENA: Počev od upisa ove školske godine, studenti doktorskih akademskih studija su u OBAVEZI da popune elektronski ŠV – 20 obrazac. Prilikom upisa student će dobiti svoje korisničko ime i lozinku za ulaz na svoj nalog. Odmah nakon upisa sa lozinkom i korisničkim imenom, student će pristupiti elektronskom nalogu i popuniti ŠV obrazac, koji se nalazi u donjem desnom uglu matičnih podataka o studentu, kada se uđe na nalog. Svaki student može pristupiti svom nalogu i popuniti ŠV – 20 obrazac sa bilo kog računara, od kuće ili sa Fakulteta, kada pristupi početnoj stranici Fakulteta, pa u levom uglu dostupni servisi, pa studentski servis. Ukoliko student ne popuni ŠV obrazac, smatraće se da nije ni pristupio upisu.