Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2019/20. годину – трећи уписни рок

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2019/20. годину – трећи уписни рок, обавиће се 5.11.2019. године,  у времену од 09,00 до 15,00 часова у Одсеку за наставу и студентска питања.

 Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе)
  2. Извод из књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија)
  3. Диплома/уверење о завршеном студијском програму (оригинал или оверена фотокопија)
  4. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
  5. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
  6. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
  7. Доказ о уплати школарине
  8. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм
  9. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората). Упис је условни док кандидати не донесу решење о признавању стране високошколске исправе
  10. Уговор (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs 

Телефон 3951 298.

 

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2019. године

-    III рата до 15.02.2020. године

-    IV рата до 30.04.2020. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: При упису ове школске године, студенти специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара/телефона, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.