Uslovljenost polaganja ispita

Uslovljenost polaganja ispita

 

Počev od januarsko – februarskog roka školske 2016/17 godine, studenti Integrisanih akademskih studija stiču pravo polaganja ispita iz tekuće godine studija posle položenih ispita iz prethodnih godina studija prema sledećoj tabeli i to:

 

 

 

Druga godina Integrisanih akademskih studija

 

  1. Studijski program Farmacija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Fiziologija 2

Fiziologija 1

Instrumentalne metode

Fizička hemija

Farmaceutska hemija 1

Organska hemija 2

Farmaceutska hemija 2

Organska hemija 2

Opšta biohemija

Organska hemija 2

Patofiziologija 1

Fiziologija 1

 

 

  1. Studijski program Farmacija – medicinska biohemija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Fiziologija 2

Fiziologija 1

Instrumentalne metode

Fizička hemija

Opšta biohemija

Organska hemija

Bioorganska hemija

Patofiziologija 1

Fiziologija 1

 Treća godina Integrisanih akademskih studija

 

  1. Studijski program Farmacija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Farmakognozija

Fiziologija 2

Botanika

Organska hemija 2

Farmakologija 2

Farmakologija 1

Farmaceutska hemija 3

Farmaceutska hemija 1

Patofiziologija 2

Fiziologija 1 i 2

Imunologija

Patofiziologija 1

Farmaceutska tehnologija 1

Uvod u farmaciju

Fizička hemija

Statistika u farmaciji

Matematika

Bromatologija

Organska hemija 1 i 2

Opšta biohemija

Medicinska biohemija

Opšta biohemija

Medicinska terminologija

Patofiziologija 1

Lekovite biljke i životna sredina

Botanika

 

  1. Studijski program Farmacija – medicinska biohemija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Medicinska biohemija

Opšta biohemija

Fiziologija 1 i 2

Patofiziologija 1

Farmakologija 2

Farmakologija 1

Statistika

Matematika

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti

Opšta biohemija

Patofiziologija 2

Fiziologija 1 i 2

Imunologija sa imunohemijom

Patofiziologija 1

Bromatologija

Organska hemija

Opšta biohemija

 

 

 

 

Četvrta godina Integrisanih akademskih studija

 

  1. Studijski program Farmacija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Farmakokinetika

Farmaceutska hemija 1, Fiziologija 2, Patofiziologija 1, Farmakologija 1

Farmaceutska tehnologija 2

Farmaceutska tehnologija 1

Farmaceutska tehnologija 3

Farmaceutska tehnologija 1

Veterinarski lekovi

Farmaceutska tehnologija 1

Farmakoterapija

Farmakologija 1, Farmakologija 2, Farmakologija 3,

Patofiziologija 1, Patofiziologija 2

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Patofiziologija 1, Patofiziologija 2

Fitoterapija

Farmakognozija

Dijetetika

Bromatologija

Dizajn i sinteza lekova

Farmaceutska hemija 1

 

  1. Studijski program Farmacija – medicinska biohemija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Farmakokinetika

Farmaceutska hemija, Patofiziologija 1, Fiziologija 2, Farmakologija 1

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom 1

Medicinska biohemija

Laboratorijska hemostaza

Hematologija

Laboratorijska dijagnostika endokrinopatija reproduktivnog sistema

Medicinska biohemija

Klinička enzimologija

Opšta biohemija

Laboratorijska endokrinologija

Patofiziologija 1, Patofiziologija 2

Laboratorijska statistika

Statistika

Dijetetika

Bromatologija

Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica 1

Bromatologija

Primena radionuklida u biohemiji i mere zaštite

Fizička hemija

 

 

Peta godina Integrisanih akademskih studija

 

  1. Studijski program Farmacija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Industrijska farmacija

Farmaceutska tehnologija II

Dijetetika

Opšta biohemija

Fiziologija

Bromatologija

Fitoterapija

Farmakognozija

Kozmetologija

Farmaceutska tehnologija I

Klinička farmacija

Farmakokinetika

Farmakoterapija

Osnovi farmaceutske biotehnologije

Biologija sa humanom genetikom

Farmaceutska mikrobiologija

Imunologija

Farmaceutska hemija I, II i III

Farmaceutska tehnologija II

Osnove farmaceutskog menadžmenta

Farmaceutska praksa

Savremeni farmaceutski oblici

Farmaceutska tehnologija II

Farmaceutska analiza

Farmaceutska hemija III

Dizajn i sinteza lekova

Farmaceutska hemija I

Strani jezik u akademskoj i profesionalnoj komunikaciji

Strani jezik farmaceutske struke

 

 

  1. Studijski program Farmacija – medicinska biohemija

 

Redni broj

Naziv predmeta

Uslov

Laboratorijski menadžment i osiguranje kvaliteta

Medicinska biohemija

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom II

Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I

Bromatologija

Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze

Hematologija

Laboratorijska hematologija

Dijetetika

Opšta biohemija

Fiziologija

Bromatologija

Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II

Bromatologija

Laboratorijska statistika

Statistika

Laboratorijska medicina zasnovana na dokazima

Medicinska biohemija

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom II

Kliničko toksikološke analize

Toksikologija s analitikom