Važno obaveštenje za kandidate koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije školske 2023.24 godine – prvi upisni rok

Obaveštavamo kandidate koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2023.24 godine, prvi upisni rok, i nalaze se na konačnoj rang listi za upis na doktorske akademske studije, studijski program Farmaceutske nauke, da upisu koji je održan 30.10.2023. godine, u vremenu od 9 do 14,30 časova, nije pristupilo tri kandidata, koji su ostvarili pravo da se upišu u statusu studenta koji se finansiraju sa budžeta, tako da su ostala tri upražnjena mesta za upis u statusu studenta koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije, na ovom studijskom programu. Svi zainteresovani kandidati za upis, od rednog broja 32. sa konačne rang liste, mogu doći u Odsek za nastavu u utorak 31.10.2023. godine u 9 časova, kada ćemo prozivkom popuniti preostala mesta za upis studenata koji se finansiraju sa budžeta Republike Srbije, shodno mestu na konačnoj rang listi. Molimo zainteresovane kandidate da budu prisutni u Odseku tačno u 9 časova, kada će prozivka početi. Kandidati koji u to vreme nisu prisutni gube pravo na upis i umesto njih ćemo upisati narednog kandidata sa konačne rang liste. Nakon popune ova tri mesta, pristupićemo upisu studenata koji su ostvarili pravo da se upišu u statusu studenta koji se sami finansiraju.