Др сц. Славица Ражић

Dr sc. Slavica Ražić

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б207
Телефон: +381 11 3951-208
Факс: +381 11 3972-349
Email: slavica.razic@pharmacy.bg.ac.rs

 CV                                       

                                                              


Славица Ражић је рођена у Призрену (Србија) где је заврсила основну школу и гимназију, као носилац две дипломе “Вук Караџић”. Дипломирала је на Фармацеутском факултету Београдског Универзитета где је и магистрирала. Славица Ражић је докторирала на Хемијском факултету, на Катедри за аналитичку хемију (2000), За докторску дисертацију, као најбољу у тој години, добила је Годишњу награду Привредне коморе Београда. Од 2012. је редовни професор на Катедри за аналитичку хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Била је шеф Катедре за аналитичку хемију у два мандата у прошлој деценији. 2014. је завршила академску специјализацију Токсиколошке процене ризика од загађивача животне средине.

Научноистраживачка интересовања Славице Ражић су орјентисана ка аналитици биолошких и узорака из животне средине, у развоју метода и праћењу трагова елемената, применом атомске апсорпционе и емисионе спектрометрије (FAAS, FAES, ETAAS, ICP-AES и ICP-MS), комбинованих са савременим техникама припреме узорака и хемометријских метода анализе. Изузетан је значај и стални аналитички изазов расветљаање биорасположивости, мобилности, дистрибуције и акумулације елементних врста у различитим сегментима животне средине, од утицаја на заштиту здравља људи. Додатна истраживања су орјентисана ка GC-MS, HPTLC и HPLC анализи биолошки активних органских једињења у биљкама од значаја у фитофармацији и форензици, развијајући се у два правца: (и) у процени ризика и токсичности различитих једињења, у односу на њихов утицај на животну средину и људско здравље, као и (ии) ка аналитичким аспектима зелене хемије и њеној улози/примени у фармацеутским наукама.

Од 2002. Славица Ражић је председник Секције за аналитичку хемију Српског хемијског друштва (СХД), као и делегат СХД-а у Секцији за аналитичку хемију Европске асоцијације за хемијске и молекуларне науке (DAC-EuCheMS). Од јануара 2017. је ангажована као председник DAC-EuCheMS-а са мандатом од 3 године. Славица Ражић је члан издавачког одбора Journal of the Serbian Chemical Society и подручни редактор за аналитичку хемију. Била је потпредседник Српског хемијског друштва у периоду 2012-2016. Од 2013. Славица Ражић је званични представник Српског хемијског дрруштва у IUPAC-у (International Union of Pure and Applied Chemistry), а била је и члан Аналитичке секције IUPAC-а у периоду 2016-2017.
 • A. Cvetanović, J. Svarc-Gajić, Z. Zeković, S. Razić, A. Damjanović, G. Zengin, C. Delerue-Matos, M. Moraira. A new source for developing multi-functional products: Biological and chemical perspectives on subcritical water extracts of Sambucus ebulus L. J. Chem. Technol. Biotechnol., (2017) doi: 10.1002/jctb.5468.
 • J. Arsenijević, M. Drobac, I. Šoštarić, S. Ražić, M. Milenković, M. Couladise, Z. Maksimović. Bioactivity of herbal tea of Hungarian thyme based on thecomposition of volatiles and polyphenolics. Ind. Crops. Prod., 89 (2016) 14–20.
 • S. Agatonovic-Kustrin, Ch. G. Hettiarachchi, D. W. Morton, S. Razic. Analysis of phenolics in wine by high performance thin-layer chromatography with gradient elution and high resolution plate imaging. J. Pharm. Biomed. Anal., 102 (2015) 93-99.
 • S. Agatonovic-Kustrin, D.W. Morton, S. Razic. In Silico Modelling of Pesticide Aquatic Toxicity. Comb. Chem. High Throughput Screen., 17(9) (2014) 808-818.
 • S. Agatonovic-Kustrin, D. W. Morton, L. Truong and S. Razic. Molecular structural characteristics important in drug-HSA binding. Comb. Chem. High Throughput Screen., 17(10) (2014) 879-890.
 • Ch. M. Loescher, D. W. Morton, S. Razic, S. Agatonovic-Kustrin. High performance thin layer chromatography (HPTLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) for the qualitative and quantitative analysis of Calendula officinalis - Advantages   and limitations. J. Pharm. Biomed. Anal., 98 (2014) 52–59.
 • N. Radosavljevic-Stevanovic, J.Markovic, S.Agatonovic-Kustrin, S.Razic. Metals and organic compounds in the biosynthesis of cannabinoids. A chemometrics approach to the analysis of Cannabis sativa samples. Nat. Prod. Res., 28(8) (2014) 511–516.
 • J. Arsenijević, J. Marković, I. Šoštarić, S. Ražić. A chemometrics as a powerful tool in the elucidation of the role of metals in the biosynthesis of volatile organic compounds in Hungarian thyme samples. Plant Physiol. Biochem., 71 (2014) 298-306.
 • S.Razic, V. Kuntic. Diverse Elements in Herbal Tea Products Consumed in Serbia Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Int. J. Food Prop., 16 (2013) 1-8.
 • S. Ražić, S. Đogo. Determination of chromium in Mentha piperita L. and soil by graphite furnace atomic absorption spectrometry after sequential extraction and microwave-assisted acid digestion to assess potential bioavailability. Chemosphere, 78(4) (2010) 451 – 456.
 • https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602972558