Др сц. Маја Томић

Др сц. Маја Томић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б 305
Телефон: +381 11 3951-374
Факс: +381 11 3972-840
Email: majat@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Маја Томић (рођена Малиновић) рођена је 1974. године у Београду. Основну школу завршила је у Борову (општина Вуковар), а гимназију у Београду. Фармацеутски факултет завршила је 1998. године. Магистрирала је 2004. године, а докторирала 2008. године, из области фармакологије бола, на Медицинском факултету у Београду.

Од 2000. године запослена је на Катедри за фармакологију са звањем стручног сарадника, од 2001. са звањем асистента-приправника, од 2005. са звањем асистента, а од 2009. са звањем доцента.

Маја Томић учествује у настави за студенте интегрисаних академских студија из фармакологије, фармакотерапије и спортске фармације, докторских студија из фармакологије, као и за студенте здравствене специјализације из фармакотерапије и академске специјализације из фармакотерапије у фармацеутској пракси. Руководилац је академске специјализације Фармакотерапија у фармацеутској пракси.

Од 2013. године Маја Томић је експерт Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Објавила је 22 научна рада у целости у часописима међународног значаја, из области фармакологије бола и кардиоваскуларног система. Радови у којима је Маја Томић аутор или коаутор цитирани су 150 пута (86 пута без аутоцитата). Објавила је 8 стручних радова у целости у домаћим часописима. Учествовала је на међународним скуповима са 22 саопштења и на домаћим скуповима са 13 саопштења.

Коаутор је уџбеника из фармакотерапије и практикума из фармакологије, као и превода једног уџбеника из фармакологије.

Истраживач је на једном научном пројекту из основних истраживања код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Пројекат број 175045).

Рецензент је у више међународних часописа, националном Научном центру Републике Пољске и у једном домаћем часопису.

Члан је Фармацеутског друштва Србије, Српског фармаколошког друштва, Друштва за неуронауке Србије и Међународног удружења за проучавање бола (ИАСП).

  • Stepanović-Petrović RM,Micov AM, Tomić MA, Kovačević JM, Bošković BD. Antihyperalgesic/Antinociceptive Effects of Ceftriaxone and Its Synergistic Interactions with Different Analgesics in Inflammatory Pain in Rodents. Anesthesiology2014;120:737-50.

  • Tomić M, Popović V, Petrović S, Stepanović-Petrović R, Micov A, Pavlović-Drobac M, Couladis M. Antihyperalgesic and Antiedematous Activities of Bisabolol-Oxides-Rich Matricaria Oil in a Rat Model of Inflammation. Phytotherapy Research 2014;28: 759-66.

  • Tomić MA, Micov AM, Stepanović-Petrović RM. Levetiracetam Interacts Synergistically With Nonsteroidal Analgesics and Caffeine to Produce Antihyperalgesia in Rats. Journal of Pain 2013;14:1371-82.

  • Stepanović-Petrović RM, Tomić MA, Vučković SM, Poznanović G, Ugrešić ND, Prostran MŠ, Bošković B. Pharmacological interaction between oxcarbazepine and two COX inhibitors in a rat model of inflammatory hyperalgesia. Pharmacology Biochemistry and Behavior 2011;97:611-8.

  • Micov A, Tomić M, Popović B, Stepanović-Petrović R.The antihyperalgesic effect of levetiracetam in an inflammatory model of pain in rats: mechanism of action. British Journal of Pharmacology2010;161:384-92.

  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić ND, Prostran MS, Bošković B. Synergistic interactions between paracetamol and oxcarbazepine in somatic and visceral pain models in rodents. Anesthesia and Analgesia 2010;110:1198-205.

  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Micov A, Ugrešić N, Prostran MS, Bošković B. Analysis of the antinociceptive interactions in two-drug combinations of gabapentin, oxcarbazepine and amitriptyline in streptozotocin-induced diabetic mice. European Journal of Pharmacology2010;628:75-82.

  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić ND, Paranos SLj, Prostran MS, Bošković B. The involvement of peripheral alpha2-adrenoceptors in the antihyperalgesic effect of oxcarbazepine in a rat model of inflammatory pain. Anesthesia and Analgesia 2007;105:1474-81.

  • Vučković SM, Tomić MA, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić N, Prostran MS, Bošković B. The effects of alpha2-adrenoceptor agents on anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine in a rat model of inflammatory pain. Pain 2006;125:10-9.

  • Tomić MA, Vučković SM, Stepanović-Petrović RM, Ugrešić ND, Prostran MS, Bošković B. The anti-hyperalgesic effects of carbamazepine and oxcarbazepine are attenuated by treatment with adenosine receptor antagonists. Pain 2004;111:253-60.