Дипл.фарм. Јелена Муњас

Звање: Асистент
Организациона јединицаКатедра за медицинску биохемију
Просторија:
Телефон: +381 11 3951 265
Email: jelenaj@pharmacy.bg.ac.rs

CV