Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2017/18. годину –трећи уписни рок

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2017/18. годину – трећи уписни рок, обавиће се 02.11.2017. године, у Одсеку за наставу и студентска питања, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Коначну ранг листу кандидата можете погледати овде.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:
1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
2. Извод из књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија)
3. Један образац ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
4. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
5. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
6. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине, (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175.000,00 динара, а за стране студенте 5000 ЕУР
7. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
8. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм (уплатницу доносе и самофинансирајући

и студенти који се финансирају са буџета)

9. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората)

10. Уговор (добија се на Факултету)
11. Изјава (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189, позив на број 10.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура, консултовати колегиницу Славицу Којић, mail адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

- I рата при упису

- II рата до 1.12.2017. године
- III рата до 15.02.2018. године
- IV рата до 30.04.2018. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од уписа ове школске године, студенти докторских академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.