Престанак статуса студента

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ УПИСАЛИ МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ ДО СТУПАЊА

НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 76/2005, 100/2007 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 И 99/2014, 45/2015 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ И 68/2015)

 

 

 

По Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању Републике Србије, студенти који су уписали магистарске студије до ступања на снагу овог Закона, имају право да заврше ове студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2017/2018. године, односно најкасније до 30. септембра 2018. године.