Условљеност полагања испита

Условљеност полагања испита

 

Почев од јануарско – фебруарског рока школске 2016/17 године, студенти Интегрисаних академских студија стичу право полагања испита из текуће године студија после положених испита из претходних година студија према следећој табели и то:

 

Друга година Интегрисаних академских студија

 

  1. Студијски програм Фармација

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Физиологија 2

Физиологија 1

Инструменталне методе

Физичка хемија

Фармацеутска хемија 1

Органска хемија 2

Фармацеутска хемија 2

Органска хемија 2

Општа биохемија

Органска хемија 2

Патофизиологија 1

Физиологија 1

 

 

  1. Студијски програм Фармација – медицинска биохемија

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Физиологија 2

Физиологија 1

Инструменталне методе

Физичка хемија

Општа биохемија

Органска хемија

Биоорганска хемија

Патофизиологија 1

Физиологија 1

 Трећа година Интегрисаних академских студија

 

  1. Студијски програм Фармација

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Фармакогнозија

Физиологија 2

Ботаника

Органска хемија 2

Фармакологија 2

Фармакологија 1

Фармацеутска хемија 3

Фармацеутска хемија 1

Патофизиологија 2

Физиологија 1 и 2

Имунологија

Патофизиологија 1

Фармацеутска технологија 1

Увод у фармацију

Физичка хемија

Статистика у фармацији

Математика

Броматологија

Органска хемија 1 и 2

Општа биохемија

Медицинска биохемија

Општа биохемија

Медицинска терминологија

Патофизиологија 1

Лековите биљке и животна средина

Ботаника

 

  1. Студијски програм Фармација – медицинска биохемија

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Медицинска биохемија

Општа биохемија

Физиологија 1 и 2

Патофизиологија 1

Фармакологија 2

Фармакологија 1

Статистика

Математика

Фактори ризика за кардиоваскуларне болести

Општа биохемија

Патофизиологија 2

Физиологија 1 и 2

Имунологија са имунохемијом

Патофизиологија 1

Броматологија

Органска хемија

Општа биохемија

 

 

 

 

Четврта година Интегрисаних академских студија

 

  1. Студијски програм Фармација

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Фармакокинетика

Фармацеутска хемија 1, Физиологија 2, Патофизиологија 1, Фармакологија 1

Фармацеутска технологија 2

Фармацеутска технологија 1

Фармацеутска технологија 3

Фармацеутска технологија 1

Ветеринарски лекови

Фармацеутска технологија 1

Фармакотерапија

Фармакологија 1, Фармакологија 2, Фармакологија 3,

Патофизиологија 1, Патофизиологија 2

Лабораторијска дијагностика поремећаја метаболизма

Патофизиологија 1, Патофизиологија 2

Фитотерапија

Фармакогнозија

Дијететика

Броматологија

Дизајн и синтеза лекова

Фармацеутска хемија 1

 

  1. Студијски програм Фармација – медицинска биохемија

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Фармакокинетика

Фармацеутска хемија, Патофизиологија 1, Физиологија 2, Фармакологија 1

Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком 1

Медицинска биохемија

Лабораторијска хемостаза

Хематологија

Лабораторијска дијагностика ендокринопатија репродуктивног система

Медицинска биохемија

Клиничка ензимологија

Општа биохемија

Лабораторијска ендокринологија

Патофизиологија 1, Патофизиологија 2

Лабораторијска статистика

Статистика

Дијететика

Броматологија

Контрола здравствене исправности намирница 1

Броматологија

Примена радионуклида у биохемији и мере заштите

Физичка хемија

 

 

Пета година Интегрисаних академских студија

 

  1. Студијски програм Фармација

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Индустријска фармација

Фармацеутска технологија ИИ

Дијететика

Општа биохемија

Физиологија

Броматологија

Фитотерапија

Фармакогнозија

Козметологија

Фармацеутска технологија И

Клиничка фармација

Фармакокинетика

Фармакотерапија

Основи фармацеутске биотехнологије

Биологија са хуманом генетиком

Фармацеутска микробиологија

Имунологија

Фармацеутска хемија И, ИИ и ИИИ

Фармацеутска технологија ИИ

Основе фармацеутског менаџмента

Фармацеутска пракса

Савремени фармацеутски облици

Фармацеутска технологија ИИ

Фармацеутска анализа

Фармацеутска хемија ИИИ

Дизајн и синтеза лекова

Фармацеутска хемија И

Страни језик у академској и професионалној комуникацији

Страни језик фармацеутске струке

 

 

  1. Студијски програм Фармација – медицинска биохемија

 

Редни број

Назив предмета

Услов

Лабораторијски менаџмент и осигурање квалитета

Медицинска биохемија

Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком ИИ

Контрола здравствене исправности намирница И

Броматологија

Лабораторијска дијагностика поремећаја хемостазе

Хематологија

Лабораторијска хематологија

Дијететика

Општа биохемија

Физиологија

Броматологија

Контрола здравствене исправности намирница ИИ

Броматологија

Лабораторијска статистика

Статистика

Лабораторијска медицина заснована на доказима

Медицинска биохемија

Клиничка хемија са молекуларном дијагностиком ИИ

Клиничко токсиколошке анализе

Токсикологија с аналитиком