Провера испитних пријава

Октобарски рок (апсолвенти)

Октобарски рок

Септембарски рок (апсолвенти)

Септембарски рок

Напомена: Услед техничких проблема, име другог наставника који ће испитивати предмете Патофизиологије, за све студијске програме, биће накнадно објављено.

Други наставник који ће испитивати предмет Патофизиологија на свим студијским програмима биће проф.др Татјана Радосављевић.

Јулски рок

Јунски рок

Јунски рок (апсолвенти)

Мајски рок (апсолвенти)

Априлски рок

Априлски рок (апсолвенти)

Мартовски рок (апсолвенти)

Мартовски рок