Престанак статуса студента

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИ СУ УПИСАЛИ ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ДО СТУПАЊА

НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАНЈУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 76/2005, 100/2007 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕНЈЕ, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕНЈЕ И 68/2015)

 

 

По Закону о изменама и допунама Закона о високом образовању Републике Србије, студенти уписани на основне студије, до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу да заврше ове студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија најкасније до краја школске 2018/2019. године, односно најкасније до 30. септембра 2019. године.

 

 

 

ОДСЕК ЗА НАСТАВУ И                                                                                     15.11.2016.

СТУДЕНТСКА ПИТАНЈА