Етички комитет

Комитет за биомедицинска истраживања 2014-2017.

Чланови:

 • Проф. др сц. Слађана Шобајић, Фармацеутски факултет
 • Проф. др Јелена Котур Стевуљевић, Фармацеутски факултет
 • Др сц. Душанка Крајновић, Фармацеутски факултет
 • Проф. др Јован Бабић, Филозофски факултет у Београду.
 • Др сц Чедо Миљевић, научни сарадник, Институт за ментално здравље, Универзитет у Београду-Медицински факултет
 • Др Наташа Голић, научни саветник, Институт за молекуларну егентику и генетичко инжењерство
 • Др Александра Конић-Ристић, Институт за медицинска истраживања
 • Дубравка Заилац, дипл. правник, Фармацеутски факултет

Етичка комисија за рад са експерименталним животињама

 • Проф. др Гордана Лепосавић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 • Проф. др Радица Степановић – Петровић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 • Доц. др Наташа Богавац – Станојевић, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 • Проф. др Синиша Ђурашевић, Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 • Проф. др Бранислав Прокић, спец. хирургије, Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине
 • Мр сц. Милијана Васиљевска, ветеринар који ради на узгоју лабораторијских животиња, ВМА, Београд
 • Мр сц. Растко Ајтић, Завод за заштиту природе Србије
 • Дипл. биолог Славко Спасић, директор Природњачког музеја у Београду.
 • Ивана Пантелић, Феникс

Рад Етичког комитета за рад са експерименталним животињама регулисан је Правилником за рад са експерименталним животињама, који је усвојен на седници Наставно-научног већа од 22.09.2008. године. 

Дозволу за рад са експерименталним животињама, према Правилнику, издаје Етичка комисија за рад са експерименталним животињама. 

Захтев за издавање дозволе Етичкој комисији, према одлуци овог комитета од 25.09.2008. године, у складу са Правилником, доставља се у попуњавањем одговарајућег обрасца у електронској форми. Уз електронски захтев, подносе се и два истоветна штампана и потписана примерка истог захтева.

Преузмите обрасце:

Од 01.01.2009. године Етичка комисија ће разматрати искључиво захтеве који су поднети пре започињања извођења експеримената/вежби.

Етички комитет за клиничка испитивања

Чланови:

 • Проф. др сц. Весна Спасојевић-Калимановска, Фармацеутски факултет
 • Проф. др сц. Слађана Шобајић, Фармацеутски факултет
 • Проф. др сц. Биљана Потпаревић, Фармацеутски факултет
 • Доц. др сц. Сандра Везмар-Ковачевић, Фармацеутски факултет
 • Др Синиша Радуловић, научни саветник Института за онкологију и радиологију Србије
 • Проф. др Зоран Тодоровић, Медицински факултет у Београду
 • Проф. др Јован Бабић, Филозофски факултет у Београду.