Управа

Руководство

Декан

Проф. др Зорица Вујић

Продекан за наставу

Проф. др Марина Миленковић

Продекан за науку и међународну

сарадњу

Проф. др Светлана Ибрић

Продекан за последипломску наставу

и континуирану едукацију

Проф. др Биљана Антонијевић

Продекан за финансије

Проф. др Наташа Богавац-Станојевић

Секретар факултета

Милан Мазалица, дипл. прав.

Савет факултета

Председник Др  сц. Слађана Шобајић, редовни професор
Чланови савета

Др сц. Мира Чакар, редовни професор

Др сц. Мира Зечевић,редовни професор

Др сц. Радица Степановић-Петровић, редовни професор

Др сц. Славица Ражић, редовни професор

Др сц. Бранислава Лакушић, редовни професор

Др сц. Снежана Савић, ванр.проф.

Др сц. Зорица Стојић-Вуканић, редовни професор

Др сц. Милица Дробац, доцент

Др сц. Јелена Котур-Стевуљевић, ванр.проф.

Др сц. Данијела Ђукић-Ћосић, доцент

Др сц. Катарина Вучићевић, доцент

Др сц. Милош Петковић

Бојана Пејовић

Наталија Арсић

Лука Марошанин

Никола Бошковић

Мр сц. Славко Марковић

Др сц. Душан Ђурић

Миодраг Бабић

Божидар Павловић

Љиљана Лукић