Сертификат ISO 9001:2008

Фармацеутски факултет је сертификован у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008.

Систем менаџмента квалитетом примењује се у области високог образовања и у оквиру Централне лабораторије Фармацеутског факултета, где се остварује садња са трећим лицем кроз услуге испитивања и контроле лекова, као и микробиолошка испитивања.