Др сц. Светлана Ибрић

Др сц. Светлана Ибрић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б309
Телефон: +381 11 3951-371
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rs


Др Светлана Ибрић је доцент у Институту за фармацеутску технологију и козметологију Фармацеутског факултета у Београду, где је одбранила и магистарски рад и докторску дисертацију.

Магистарски рад Др Ибрић под називом „Примена експерименталног дизајна у испитивању брзине растварање дикофенак натријума из таблета“ награђен је годишњом наградом ИЦН Југославија за 1998. годину. Докторску дисертацију по називом „Примена вештачких неуронских мрежа у формулацији матрикс таблета са контролисаним ослобађањем ацетилсалицилне киселине“ одбранила је 2002. године.

Др Светлана Ибрић учествује у реализацији наставе дипломских и последипломских студија у звању доцента у Институту за фармацеутску технологију и козметологију. Предаје и учествује у комисијама за одбрану специјалистичких радова на специјализацији из Индустријске фармације.

Од 2002. године др Светлана Ибрић учествује у пројектима Министарства науке, технологије и развоја, Републике Србије, као и у текућем пројекту (2005 – 2007) Министарства науке Републике Србије, МХТ 2.12.0102 Б, као сарадник.

Рецезент је за 4 инострана научна часописа.

Члан је Комисије за акредитацију Фармацеутског факултета и Комисије за регистрацију биљних и традиционалних лекова Агенције за лекове Републике Србије.

Именована је од стране Министарства здравља Републике Србије за експерта из области Фармацеутска технологија.

Објавила је укупно 115 радова и саопштења. Др Ибрић је објавила 16 радова у водећим међународним часописима, више од 60 презентација на медјународним научним скуповима, као и две монографије под називом: „Примена вештачких неуронских мрежа у фармацетуског технологији“ (2003) и „Примена

Истраживачки интерес: Примена оптимизационих техника у развоју формулације чврстих дозираних облика, матрикс таблете, развој ин витро теста за испитивање брзине ослобађања лековите супстанце из лековитих препарата, стабилност лекова.

Награде:
Награда ИЦН Југославија за набољи магистарски рад за 1998. годину.

Језици: Енглески