Др сц. Снежана Савић

Др сц. Снежана Савић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Просторија: Б308
Телефон: +381 11 3951-288
Фаx:
Email: snexs@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Снежана Савић рођена је 2.1.1971. године у Краљеву. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду завршила је 1994. год. са просечном оценом 9.60. У периоду 1994. - 2001. године била је запослена у Галеници а.д., Институт, Сектор за развој финалних технологија, где је радила на пословима развоја фармацеутских облика за примену на кожу, вагиналних и ректалних препарата, дермокозметичких и препарата за примену у ветерини.

Магистарску тезу из област и козметологије одбранила је 2001. године, а докторску дисертацију из области фармацеутске технологије 2004. године. Одбраном специјалистичког рада из области фармацеутске биотехнологије јула 2013. стекла је стручно звање специјалисте фармацеутске технологије.

Од јула 2012. у звању је ванредног професора и држи наставу на обавезним предметима Фармаце утска технологија И и Фармацеутска технологија ИИ и изборним предметима Козметологија и Основи фармацеутске биотехнологије. Укључена је у извођење теоријске наставе на докторским и специјалистичким студијама из области Фармацеутске технологије и Козметологије, а ангажована је и у оквиру специјалистичких академских студија Фармакотерапија за фармацеуте, Биолошки лекови и Пуштање лека у промет. Била је гостујући наставник на Технолошком факултету у Лесковцу (Универзитет у Нишу) – предмет Фармацеутско-козметичко инжењерство. 2011. године добила је статус гостујућег професора на Фармацеутском факултету у Љубљани за област козметологије. Одржала је велики број предавања у оквиру акредитованих курсева Континуиране едукације на Фармацеутском факултету у Београду, као и у оквиру симпозијума СФУС-а, огранака СФУС-а, СПАС-а, Српског апотекарског друштва и Медицинске академије Српског лекарског друштва из области фармацеутске технологије или козметологије.

За докторско и постдокторско усавршавање добила је већи број стипендија Светске фармацеутске федерације (ФИП) – Девелопмент Грант, Интернатионал Травел Сцхоларсхип. ФИП Феллоњсхип , као и стипендије немачке фондације ДААД током 2003-2004. и 2007. године за истраживачке боравке на Институтима за фармацеутску технологију Универзитета у Тибингену и Техничког Универзитета у Брауншвајгу, Немачка. Интезивно сарађује са поменутим инситуцијама, са Катедром за фармацеутску технологију Фармацеутског факултета у Љубљани, London College of Fashion (MSc in Cosmetic Science Course), University of Arts (Велика Британија), Катедром за органску хемију и макромолекуле, University Le Havre- Normandy University, Француска, Институтом за биологију, медицинску хемију и биотехнологију, Национална Грчка истраживачка фондација, Атина, Грчка, и низом научноистраживачких институција у земљи. У текућем пројектном циклусу 2011-2016. године, руководилац је пројекта из области технолошког развоја који финансира надлежно министарство, под називом: "Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода њихове карактеризације". Руководи билатералним пројектом између Републике Србије и СР Немачке под називом "Формулација микро-, нано- и емулзионих система без сурфактанта за слабо растворне лекове: развој и оптимизација ex vivo и in vivo метода процене"

Досадаима преко 280 публикованих радова, поглавља у међународним и националним монографијама, саопштења и техничких решења, од чега преко 50 научних радова у међународним часописима (у 14 први аутор) и 12 техничких решења. Ментор је или члан комисија за одбрану више докторских дисертација из области фармацеутске технологије и козметологије, као и ментор и члан комисија већег броја одбрањених специјалистичких радова из области козметологије, фармацеутске технологије и фармацеутског менаџмента и маркетинга, те ментор преко 40 дипломских радова. Коаутор је једног уџбеника и једног помоћног уџбеника.

Кључне речи: микро- и наноемулзије, наночестице, емулзије без сурфактанта, слабо растворни лекови, биокомпатибилни ексципијенси, дизајн експеримента, стабилност, физичкохемијске карактеристике, ин витро биофармацеутска карактеризација, ин виво фармакокинетика на пацовима, метода са тракама, дермална расположивост...  • Sanela M. Đorđević, Tamara S. Radulović, Nebojša D. Cekić, Danijela V. Ranđelović, Miroslav M. Savić, Danina R. Krajišnik, Jela R. Milić, Snežana D. Savić. Experimental Design in Formulation of Diazepam Nanoemulsions: Physicochemical and Pharmacokinetic Performances. Journal of Pharmaceutical Science, 2013; 102 (11): 4159-4172. (M21)
  • Calija B, Cekić N, Savić S, Daniels R, Marković B, Milić J. pH-sensitive microparticles for oral drug delivery based on alginate/oligochitosan/Eudragit(®) L100-55 "sandwich" polyelectrolyte complex. Colloids Surf B Biointerfaces. 2013; 110: 395-402. (M21)
  • Jaksic I, Lukic M, Malenovic A, Reichl S, Hoffmann C, Müller-Goymann C, Daniels R, Savic S. Compounding of a topical drug with prospective natural surfactant-stabilized pharmaceutical bases: physicochemical and in vitro/in vivo characterization. A ketoprofen case study. Eur J Pharm Biopharm 2012; 80 (1): 164-175. (M21)
  • Kovacevic A, Savic S, Vuleta G, Mueller R, Keck C. Polyhydroxy surfactants for the formulation of lipid nanoparticles (SLN and NLC): Effects on size, physical stability and particle matrix structure, Int J Pharm 2011; 406 (1-2): 163-172. (M21)
  • Savic S, Lukic M, Jaksic I, Reichl S, Tamburic S, Müller-Goymann C. An alkyl polyglucoside-mixed emulsifier as stabilizer of emulsion systems: The influence of colloidal structure on emulsions skin hydration potential, J Colloid Interface Sci 2011; 358: 182–191. (M22)
  • Savic S, Tamburic S, Savic M. From conventional towards new - natural surfactants in drug delivery systems design: current status and perspectives (Review), Expert Opinion on Drug Delivery2010; 7 (3): 353-369. (M21)
  • Tasic-Kostov M, Savic S, Lukic M, Tamburic S, Pavlovic M, Vuleta G. Lactobionic acid in a natural alkylpolyglucoside-based vehicle: assessing safety and efficacy aspects in comparison to glycolic acid. J Cosmet Dermatol 2010; 9 (1): 3-10. (M23)
  • Savic S, Weber C, Tamburic S, Savic M, Müller-Goymann C. Topical vehicles based on natural surfactant/fatty alcohols mixed emulsifier: The influence of two polyols on the colloidal structure and in vitro/in vivo skin performance. J Pharm Sci 2009; 98: 2073-90. (M21)
  • Savić S, Weber C, Savić MM, Müller-Goymann C. Natural surfactant-based topical vehicles for two model drugs: Influence of different lipophilic excipients on in vitro/in vivo skin performance. Int J Pharm. 2009; 381: 220-30. (M21)
  • Savić S, Tamburić S, Jančić B, Milić J, Vuleta G. The impact of urea on colloidal structure of alkylpolyglucoside-based emulsions: physico-chemical and in vitro/vivo characterisation. In: T.F. Tadros (ed.), Colloid and Interface Science Series Vol. 4, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.KGaA, Weinheim, Germany (2008), pp. 259-274.; ISBN 978-3-527-31464-5. (M13)