Др сц. Славица Ражић

Dr sc. Slavica Ražić

Звање: редовни професор
Организациона јединицаКатедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б207
Телефон: +381 11 3951-208
Факс: +381 11 3972-349
Email: slavica.razic@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                              

                                                              


Др Славица Ражић је рођена у Призрену (Србија) где је заврсила основну школу и гимназију, као носилац две дипломе “Вук Караџић”. Дипломирала је на Фармацеутском факултету Београдског Универзитета где је и магистрирала. Др Славица Ражић је докторирала на Хемијском факултету, на Катедри за аналитичку хемију. Редовни је професор на Катедри за аналитичку хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Била је шеф Катедре у два мандата у прошлој деценији.

Од 2002. Др Славица Ражић је председник Секције за аналитичку хемију Српског хемијског друштва (СХД), као и делегат СХД-а у Секцији за аналитичку хемију Европске асоцијације за хемијске и молекуларне науке (DAC-EuCheMS). Од 2008. је активан члан Президијума Еутоаналyсис конференција, а од 2010. и члан Председништва DAC-EuCheMS-а. Др Славица Ражић је члан издавачког одбора Јоурнал оф тхе Сербиан Цхемицал Социетy и подручни редактор за аналитичку хемију. У међународној години хемије (2011), организовала је у Београду Европску конференцију аналитичке хемије, Еуроаналyсис 16, на којој је регистровано око 600 учесника из 57 земаља Европе и осталих са континената. Годину дана касније, 2012. Изабрана је за потпредседника Српског хемијског друштво. Од 2013. Др Славица Ражић је званични представник Српског хемијског друштва у IUPAC-у (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Научноистраживачка интересовања Др Славице Ражић су орјентисана ка аналитици биолошких и узорака из животне средине, у развоју метода и праћењу трагова елемената, применом атомске апсорпционе и емисионе спектрометрије (FAAS, FAES, ETAAS, ICP-AES i ICP-MS), комбинованих са савременим техникама припреме узорака и хемометријских метода анализе. Изузетан је значај и стални аналитички изазов расветљаање биорасположивости, мобилности, дистрибуције и акумулације елементних врста у различитим сегментима животне средине, од утицаја на заштиту здравља људи. Додатна истраживања су орјентисана ка GC-MS, HPTLC и HPLC анализи активних органских једињења у биљкама од значаја у фитофармацији и форензици, као и процени ризика и токсичности различитих једињења, у односу на њихов утицај на животну средину и људско здравље.
  • Snezana Agatonovic-Kustrin, Chandima G. Hettiarachchi, David W. Morton, Slavica Razic. Analysis of phenolics in wine by high performance thin-layer chromatography with gradient elution and high resolution plate imaging. J. Pharm. Biomed. Anal. 102, 93-99, 2015.
  • Snezana Agatonovic-Kustrin, David W. Morton, Slavica Razic. In Silico Modelling of Pesticide Aquatic Toxicity. Comb.Chem.istry and High Throughput Screen. 17(9), 808-818, 2014.
  • Christine M. Loescher, David W. Morton, Slavica Razic, Snezana Agatonovic-Kustrin. High performance thin layer chromatography (HPTLC) and high performance liquid chromatography (HPLC) for the qualitative and quantitative analysis of Calendula officinalis—Advantages and limitations. J. Pharm. Biomed. Anal. 98, 52–59, 2014.
  • Jelena Arsenijević, Jelena Marković, Ivan Šoštarić, Slavica Ražić. A chemometrics as a powerful tool in the elucidation of the role of metals in the biosynthesis of volatile organic compounds in Hungarian thyme samples. Plant Physiol. Biochem. 71, 298-306, 2013.
  • S.Razic, V. Kuntic . Diverse Elements in Herbal Tea Products Consumed in Serbia Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Int. J. Food Prop. 16, 1-8, 2013.
  • S. Ražić, S. Đogo. Determination of chromium in Mentha piperita L. and soil by graphite furnace atomic absorption spectrometry after sequential extraction and microwave-assisted acid digestion to assess potential bioavailability. Chemosphere 78(4), 451 – 456, 2010.
  • S.Ražić, A.Onjia. Trace Element Analysis and Pattern Recognition Techniques in Classification of Wine from Central Balkan Countries. Am. J. Enol. Vitic. 61 (4), 506-511, 2010.
  • S. Ražić, S. Đogo, L. Slavković. Multivariate characterization of herbal drugs and rhizosphere soil samples according to their metallic content. Microchemical J. 84(1-2), 93-101, 2006.
  • S. Ražić, A. Onjia, S. Đogo, L. Slavković, A. Popović. Determination of metal content in some herbal drugs—Empirical and chemometric approach.Talanta 67, 233-239, 2005.
  • S. Ražić, A. Onjia, B. Potkonjak. Trace elements analysis of Echinacea purpurea – herbal medicinal. J. Pharm. Biomed. Anal. 33, 845 – 850, 2003.