Др сц. Мирјана Ђукић

Др сц. Мирјана Ђукић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за токсикологију академик Данило Солдатовић
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А, И спрат, 106
Телефон: +381 11 3951-308
Факс: +381 11 3972-840
Емаил: mirjana.djukic@pharmacy.bg.ac.rs 

CV


Мирјана Ђукић (Ћиповић – девојачко презиме) је уписала студије на Фармацеутском факултету у Београду 1979/80 и дипломирала 1984. године, са просечном оценом 8,52.

Професионална каријера: Након једногодишњег стажа у Апотекарској установи Београд, положила је државни испит (1985). Радни стаж на Фармацеутском факултету у Београду отпочела је као сарадник, 01.12.1988. године. У звање редовног професора изабрана је 14. новембра 2012. године. Од 2007 године, учествује у реализацији теоријске наставе (предмет: Токсикологија с аналитиком) основних и последипломских студија на Фармацеутском факултету у Тузли, Босна и Херцеговина.

Наставни рад: У домену наставног рада на Фармацеутском факултету у Београду учествовала је у припремању програма за већи број предмета у оквиру додипломских и последипломских студија на Катедри за токсикологију „Академик Данило Солдатовић“. У оквиру интегрисаних студија, допунила је наставни програм за два основна предмета (Клиничко токсиколошке анализе и Токсикологија с аналитиком) и један изборни предмет (Акутна тровања лековима) је. 2008. године је увела је два нова изборна предмета за које је одговорни наставник: Слободни радикали и антиоксиданси – лабораторијска дијагностика и Средства која изазивају зависност с аналитиком (у потпуности је припремила програм теоријске и практичне наставе), коју се реализује коршћењем компјутерских система за учење на даљину, Моодле платформа за е-учење. Била је ментор за 27 одбрањених дипломских (завршних) радова и члан је ових комисија, као и ментор једног одбрањеног магистарског рада кандидата Маријане Ћурчић, под називом: Улога азот(ИИ)-оксида у неуротоксичности параквата и диквата. Текуће, руководи израдом двеју докторских дисертација из области злоупотребе психоактивних супстанци, оксидативног стреса и терапије тровања. Учествује у реализацији теоријске наставе на специјалистичким академским студијама (допунила програм са неколико наставних јединица) из Фармацеутског менаџмента и маркетинга (ФММ), на Катедри за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство, Фармацеутског факултета у Београду (у области регулативе и управљања фармацеутским отпадом, као и у области ОТЦ фармацеутских препарата са антиоксидантним деловањем). Била је ментор два одбрањена специјалистичка рада и члан је комисија за одбрану специјалистичких радова (7).

Научно-истраживачки рад/усавршавања: Магистарски рад под називом Токсиколошки ефекти дисулфирама на адренергички систем код алкохоличара одбранила је 28.05.1996. године, а докторску дисертацију, под називом Слободни радикали и антиоксидативна заштита у селективно осетљивим структурама мозга Wистар пацова при акутном тровању паракватом и дикватом, 20. 06. 2001. године на Фармацеутском факултету у Београду. У доктора фармацеутских наука је промовисана 29. 01 2002. године. 
Била је на постдокторатским студијама у два наврата (у трајању од по годину дана, 2002-2003 и 2010-2011) у Америци у „Center for Free radical and Antioxidant health, Department of Environmental and Occupational Health, na Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh” код еминентног светског признатог научника у овој области проф др Валериана Кагана, чији је дугогодишњи сарадник и похађала је осам иностраних курсева.

Учешће на пројектима (сарадник): Домаћи: Од 1996. године учествује на домаћим пројектима Министарства науке, технологије и развоја (сада Министарства за просвету и науку Републике Србије) (укупно 5). Текуће (1): Превентивни, терапијски и етички приступ у преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, упалном и пролиферативном одговору ћелије (ИИИ 41018, руководилац: проф. др Душица Павловић; 2010 – 2014). Од 1991. године као истраживач учествује на бројним пројектима Војно медицинске академије у Београду. Текуће (1): Молекулски механизми и потенцијал модулације оксидативног стања ћелије у физиолошким и патофизиолошким условима(МФВМА/3/12-14; руководилац: доц. др Милица Нинковић). Инострани: Од 2002. године учествовала је у пет иностраних пројеката. Текуће (2): Activation of cytochrome c into a peroxidase by esterified forms of vitamin E, i Structure-based Virtual Screening to identify activators and inhibitors of peroxidase activity of cytochrome c (Valerian Kagan, University of Pittsburgh, USA).

Библиографија: Коаутор је два помоћна уџбеника: Практикум из токсиколошке хемије, Практикум из клиничко-токсиколошких анализа, и уредник и аутор једног помоћног уџбеника: Приручник за практичну наставу за предмет Средства која изазивају зависност с аналитиком (2009). Објавила укупно 172 научна рада и саопштења у домаћим и иностраним часописима, односно скуповима. Уредник је и аутор двеју монографија изузетног националног значаја у области оксидативног стреса (2008): Оксидативни стрес – клиничко-дијагностички значај и Оксидативни стрес – слободни радикали, прооксиданси и антиоксиданси. Издавач: Моно и мањана.

Истраживачки интерес: Механизми токсичности, терапија тровања, алкохолизам (статус биогених амина), неуротоксичност пестицида, токсичност слободних радикала, оксидативни стрес, прооксдианси, злоупотреба лекова, средстава која изазивају зависност, аналитичка токсикологија.

Награде:
Била је добитник прве награде за младе научнике на иностраном скупу (1995, Ioannina, Greece) 2nd Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balcan Countries, за најбоље презентован рад.

Језици: енглески
    • Djukic M, Jovanovic M, Ninkovic M, Stevanovic I, Ilic K, Curcic M, Vekic J. Protective role of glutathione reductase in paraquat induced neurotoxicity, Chem Bio Inter. 2012; 199: 74-86.
    • Aleksandra Topic and Mirjana Djukic: Diagnostic Characteristics and Application of Alcohol Biomarkers. Clin Lab. 2013; 59: 233-45.
    • Fatima B. Serinkan, Yulia Y. Turina, Mirjana Djukic, Alan Schroit, Valerian E. Kagan VIT E inhibits anti-Fas induced phosphatidylserine oxidation but does not affect its externalization during apoptosis in Jurkat T cells and their phagocytosis by J774A.1 macrophages. Antioxidants & redox signaling, 2004; 6 (2) 227-235.
    • Turina Y Yulia, Tyrin A Vladimir, Zhao Quin, Djukic Mirjana, Peter J. Quinn, Bruce R. Pitt, Kagan E Valerian. Oxidation of phosphatidylserine: a mechanism for plasma membrane phospholipid scrambling during apoptosis?. BBRC 2004; 324: 971-976.