Др сц. Вера Капетановић

Др сц. Вера Капетановић

Звање: редовни професор
Организациона јединица: Катедра за аналитичку хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: објекат А


 


Вера Капетановић је дипломирала 1974. године на Фармацеутском факултету у Београду. 
Магистрирала је 1978. и докторирала 1986. године на Природно-математичком факултету у Београду, на одсеку за Физичку хемију.

Боравила је на 1990 на постдокторском усавршавању на Universite Libre de Bruxelles, Faculte de Pharmacie у Бриселу (Белгија), где је радила на чврстим електродама у Електрохемијској лабораторији овог факултета.

Др Вера Капетановић учествује у реализацији наставе дипломских академских студија на предметима Аналитичка хемија И, Аналитичка хемија II и изборног предмета Аналитичка хемија у фармацеутској пракси, као и докторских студија на предмету Физичко-хемијске особине биолошки активних једињења-модул 1. 
Учествује у специјалистичким студијама а из Санитарне хемије у оквиру предмета Методе примењене аналитичке хемије.

Коментор је једне докторске тезе на Фармацеутском факултету и коментор докторске тезе на Факултету за физичку хемију. Била је ментор једне магистарске тезе на Фармацеутском факултету и коментор једне магистарске тезе на Факултету за физичку хемију. Била је члан комисије за оцену и одбрану три докторске дисертације и једне магистарске тезе. Тренутно учествује у реализацији докторских студија из Фармацеутске хемије (Физичко-хемијске особине биолошки активних једињења–модул1). Континуирано је била ангажована као сарадник, на 5 научноистраживачких пројеката од 1981год., финансираних од Министарства науке. Од 2006 год., сарадник је на пројекту : Синтеза, квантитативни односи између особина и активности, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци. Учествовала је као ментор у увођењу студената у научноистраживачки рад, а резултати су презентовани на националним скуповима. Један рад је публикован у часопису од водећег међународног значаја, и награђен је од стране Универзитета Београда. 
У оквиру међународне сарадње, постоји дугогодишња сарадња са са Проф. Петр Зуманом, Цларксон Университy, Цхемистрy Департмент, Подсдам, УСА. Тренутно је у току успостављање сарадње са Анкара Универзитетом. Одржала је два предавања по позиву: једно по позиву СХД, 2002 г, а друго на међународном скупу по позиву Македонског фармацеутског друштва, Охрид -2007.

Тренутно је управник Института за аналитичку хемију, члан Савета Фармацеутског факултета, члан Комисије за праћење квалитета реформисане наставе, члан Фармацеутског друштва, члан СХД, члан Организационог и научног одбора за Симпозијум о нечистоћама лекова, односно Симпозијума о заштити животне средине.

Рецензира радове за следеће часописе: Journal of Biomedical and Pharmaceutical Analysis, Electroanalysis, Talanta, Journal of AOAC International, Journal of the Serbian Chemical Society, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, Архив за фармацију…

Коаутор је једног универзитетског уџбеника, једне збирке задатака, три практикума, једне научне монографије и преко 60 радова (од којих 30 цитира СЦИ) и око 50 саопштења, од којих је већина на скуповима од међународног значаја.

Истраживачки интерес: Развој и валидација аналитичких метода за анализу лекова, превасходно електроаналитичких.

 • Новија истраживања – развој савремених осетљивих волтаметријских “стриппинг” метода за одређивање лековитих супстанци у фармацеутски дозираним облицима као и у биолошком узорку.
 • Ранија област истраживања – координациона хемија, а ужа област – комплексна једињења фармаколошки активних једињења са јонима метала и могућност примене у аналитици ових једињења.

Језици: енглески

  • Aleksić M, Kapetanović V. Voltammetric behavior and square-wave voltammetric determination of cefotaxime in urine, J. Electroanal. Chem. 2006; 593: 258-266.
  • Aleksić M, Savić V, Popović G, Burić N, Kapetanović V. Acidity constants of cefetamet, cefotaxime, ceftriaxone; the effect of the substituent at C3 position, J. Pharm. Biomed. Anal. 2005; 39: 752-756.
  • Kapetanović V, Aleksić M, Zuman P. Two step reduction of the O-methyloxime grouping in the antibiotic cefetamet, J. Electroanal. Chem. 2001; 507(1-2): 263-269.
  • Aleksić M, Ilić M, Kapetanović V. Adsorptive properties of cefpodoxime proxetil as a tool for a new method of its determination in urine, J. Pharm. Biomed. Anal. 2004; 36: 899-903.
  • Zuman P, Kapetanović V, Aleksić M. Recent developments in electroanalytical chemistry of cephalosporins and cefamycins, Anallytical Letters 2000; 33(14)2821-2857. Article review.

Save