Драгана Крњић

Farmaceutski fakultet

Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Радно место: техничар
Телефон: +381 11 3951-276
Емаил: