Обавештења

Поштовани аутори,

Штампање првог, измењеног и допуњеног издања, као и доштампавање поновљеног издања наставне литературе се, на основу годишњег Плана штампе, одвија према процедури коју можете наћи у одељку Упутство за ауторе.

Будући да Комисија за издавачку делатност одржава састанке три дана пред седнице Наставно-научног већа, молимо ауторе и рецензенте да предлоге за именовање рецензената, готове рецензије, као и све друге дописе благовремено упуте Комисији.

С поштовањем,

Комисија за издавачку делатност

Нови уџбеник - Хемија биомолекула

Са задовољством вас обавештавамо да је из штампе изашао нови уџбеник у издању Фармацеутског факултета - Хемија биомолекула, аутора Санде Дилбер и Зоране Токић Вујошевић.

Објављено: 24.2.2014.