Др сц. Марија Милић

Dipl. farm. Marija Milić

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармакологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 
Телефон: 
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил:


Марија (рођ. Милинковић) Милић је рођена 1982. године у Прибоју, Република Србија. На Фармацеутски факултет у Београду, смер дипломирани фармацеут, уписала се школске 2001/02. године, а дипломирала маја 2007. са средњом оценом 9,33. Добитник је више наградних стипендија (Фондација „Хемофарм“, „Фондација за развој научног и уметничког подмлатка“ Министарства просвете Републике Србије) као и наградног путовања за 200 најбољих студената у Србији за 2006. годину у организацији „Европског покрета у Србији“ и Амбасаде Републике Аустрије.

По обављеном једногодишњем приправничком стажу за фармацеуте положила је стручни испит децембра 2008. године. На Фармацеутском факултету у Београду уписала је докторске академске студије школске 2007/08. године, и исте године запослила се као сарадник у настави на Катедри за фармакологију. У звање асистента за ужу научну област Фармакологија изабрана је 2009. године. Учествује у реализацији практичне наставе за студенте основних студија из фармакологије и фармакотерапије. Члан је комисије за одбрану дипломских радова и ментор студентских научно-истраживачких радова.

Асистент дипл. фарм. Марија Милић укључена је у научноистраживачки рад на Катедри за фармакологију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду. Током 2010. године ангажована је као сарадник на пројекту основних истраживања Министарства просвете и науке Републике Србије „Бихејвиорална карактеризација новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБААрецептора “ (пројекат бр. 145022). Од 2011. године ангажована је на пројекту „Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБАА рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима“ (пројекат бр. 175076).

Коаутор је уџбеника за студенте основних студија Фармакотерапија за фармацеуте (главни уредник Угрешић Н, Београд: Фармацеутски факултет, 2011).

Истраживачки интерес: Бихејвиорална фармакологија

Језици: Енглески, немачки