Др сц. Александра Јаношевић Лежаић

Др сц. Александра Јаношевић

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за физичку хемију и инструменталне методе
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б004
Телефон: +381 11 3951-292
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: aleksandra.janosevic@pharmacy.bg.ac.rs


Александра Јаношевић Лежаић рођена је 05.05.1980. године у Бору, Република Србија. Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду уписала је 1999. и на истом дипломирала 2005. године са просечном оценом 8,48, одбранивши дипломски рад под називом: “Оксидативна хемијска полимеризација ди-анилиниум 5-сулфосалицилата”.

Последипломске магистарске студија уписала је 2005. године на Факултету за физичку хемију у Београду као редован студент.

Магистарске студије завршила је 2007. године са просечном оценом 10,0 и одбранила магистарски рад под називом “Хемијска оксидативна полимеризација анилина у присуству фенолних киселина и њихових соли”, под менторством доц. др Гордане Ћирић-Марјановић на Факултету за физичку хемију.

Од фебруара 2007. године запослена је на Фармацеутском факултету као стручни сарадник у Институту за физичку хемију.

За асистента у Интитуту за физичку хемију и инструменталне методе изабрана је 2009. године.

Од 2011. године учествује у текућем пројекту Министарства науке Републике Србије, бр.172043.

Садашња истраживања припадају области Физичке хемије електропроводних полимера, односно оксидативне полимеризације анилина и карактеризације полианилина различитим физичкохемијским методама.

Истраживачки интерес: Физичка хемија макромолекула (електропроводни полимери)

Језици: енглески