Др сц. Љиљана Ђекић

Др сц. Љиљана Ђекић

Звање: ванредни професор
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Б309
Телефон: +381 11 3951-360
Факс: +381 11 3972-840
Email: ljiki@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Доц. др Љиљана Ђекић је стекла звања дипломираног фармацеута (1998) и магистра фармацеутских наука (2004) и доктора фармацеутских наука (2011) из области фармацеутске технологије на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету. Специјалистички рад на Специјализацији здравствених радника и здравствених сарадника – студијски програм Фармацеутска технологија на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету, одбранила је 2013. године.

Од 1998. године запослена је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету у звањима: сарадник у извођењу практичне наставе (1998-2001. год.), асистент приправник (2001-2004. год.), асистент (2004-2012) и доцент (2012-сада) за ужу научну област Фармацеутска технологија. Доц. др Љиљана Ђекић ангажована је на извођењу практичне и теоријске наставе на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију у оквиру:

- интегрисаних академских студија (Студијски програм Фармација) на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету на предметима Фармацеутска технологија I, Фармацеутска технологија II, Фармацеутска технологија III и Савремени фармацеутски облици;

- Специјалистичких студија за потребе здравства - Специјализија из фармацеутске технологије;

- Специјалистичким академским студијама из Козметологије;

- Докторским академским студијама из Фармацеутске технологије;

- Докторским академским студијама из Козметологије.

У периоду од 2005-2007 године. Љиљана Ђекић је као гостујући наставник учествовала у извођењу теоријске наставе из предмета Козметологија на Основним струковним студијама на Студијском програму Струковни козметичар естетичар Високе здравствене школе струковних студија у Београду.

U periodu od 2001-2006. godine kao gostujući asistent učestvovala je u izvođenju praktične nastave iz predmeta Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom na Odseku za farmaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Republika Srpska.

Доц. др Љиљана Ђекић је аутор или коаутор уџбеничке литературе из области фармацеутске технологије и козметологије: 1) Практикум из фармацеутске технологије, измењено и допуњено издање (Драгана Васиљевић, Данина Крајишник, Сандра Грбић, Љиљана Ђекић). Фармацеутски факултет, Београд, 2015. (ИСБН 978-86-6273-022-0); 2) Фармацеутска технологија ИИ, практикум, измењено и допуњено издање (Данина Крајишник, Сандра Грбић, Јелена Ђуриш, Љиљана Ђекић, Драгана Васиљевић, Анђелка Ковачевић, Бојан Чалија). Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Београд, 2013. (ИСБН 978-86-6273-013-8); 3) Практикум Фармацеутска технологија И, друго допуњено и измењено издање (Васиљевић Д, Крајишник Д, Грбић С, Ђекић Љ) (Београд, Наука, 2012.) (ИСБН 978-86-80263-90-8); 4) Практикум Фармацеутска технологија ИИ (Крајишник Д, Грбић С, Петровић Ј, Ђекић Љ, Васиљевић Д, Ковачевић А, Чалија Б) (Фармацеутски факултет, Београд, 2010.) (ИСБН 978-86-80263-75-5); 5) Практикум Фармацеутска технологија И, прво издање (Васиљевић Д, Крајишник Д, Грбић С, Ђекић Љ) (Београд, Наука, 2009.) (ИСБН 978-86-80263-64-9); 6) Приручник из Козметологије (Васиљевић Д, Савић С, Ђорђевић Љ, Крајишник Д.) (Београд, Наука, 2007.) (ИСБН: 978-86-7621-146-3).

Ангажована је у активностима Центра за научно-истраживачки рад студената Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета у својству ментора и рецензента студентских радова.

Члан је Савеза Фармацеутских Удружења Србије (СФУС).

Ангажована је као предавач у оквиру курсева континуиране едукације прве категорије акредитованих од стране Здравственог савета Србије у организацији Савеза фармацеутских удружења Србије.

Рецензира научне и стручне радове у међународним и националним часописима: International Journal of Pharmaceutics, International Journal of Pharmaceutics/ Pharmaceutical Nanotechnology, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Journal of Biomedical Nanotechnology, Recent Patents on Drug Delivery & Formulation, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Drug Development and Industrial Pharmacy i Journal of Nanobiotechnology, Drug Delivery, Journal of Drug Delivery Science and Technology, Архив за фармацију. Љиљани Ђекић је додељен сертификат издавача Elsevier о стицању статуса Outstanding reviewer као рецензенту ангажованом од стране научних часописа овог издавача који је према броју рецензија у току последње две године рангиран у првих 10% рецензената врхунског међународног часописа International Journal of Pharmaceutics за 2015 годину. У јануару 2016. додељен је сертификат издавача Elsevier o стицању статуса Рецогнисед Ревиеwер као рецензенту ангажованом од стране врхунског међународног часописа Colloids and Surfaces B.

Истраживачки интерес Доц. др Љиљане Ђекић је развој савремених носача активних супстанци и терапијских система. Учесник је на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: 1) „Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности“ (пројекат ИИИ 46010) (2011-2016. године); 2) „Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика“ (пројекат ТР 34007) (2011-2016. године); 3) „Молекулске структуре, хемијске трансформације, физичко-хемијска карактеризација, фармацеутска чистоћа и анализа фармацеутски активних супстанци“ (пројекат 142071Б) (2006-2010. године).

Доц. др Љиљана Ђекић је аутор и коаутор преко 90 научних и стручних публикација (радови у часописима, саопштења са скупова, поглавља у књигама међународног значаја и монографије) (видети Публикације).


  • Djekic L, Primorac M. Percutaneous Penetration Enhancement Potential of Microemulsion-Based Organogels. In: Percutaneous Penetration Enhancers. Chemical Methods in Penetration Enhancement. Nanocarriers. Nina Dragicevic, Howard I. Maibach (Eds), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016, pp. 263-282. (DOI 10.1007/978-3-662-47862-2_17) (ISBN 978-3-662-47861-5)
  • Djekic L. Liposomes: Properties and Therapeutic Applications. In: Novel Approaches for Drug Delivery. Raj K. Keservani, Anil K. Sharma, Rajesh Kumar Kesharwani (Eds). IGI Global, Hershey 2016, pp. 27-51 (DOI: 10.4018/978-1-5225-0751-2.ch002) (In press)
  • Djekic L, Martinovic M, Primorac M. Microemulsion Hydrogels – Properties and Current Applications in Drug Delivery. In: Microemulsions: Systems, Properties and Applications. In: Torres T (Ed), Nova Science Publishers, Hauppauge, 2016, (Chapter 1). (ISBN: 978-1-63485-890-8) (In production)
  • Djekic L, Martinovic M, Stepanović-Petrović R, Micov A, Tomić M, Primorac M. Formulation of hydrogel-thickened nonionic microemulsions with enhanced percutaneous delivery of ibuprofen assessed in vivo in rats. European Journal of Pharmaceutical Sciences, In Press, Corrected Proof, Available online 6 May 2016 (DOI: 10.1016/j.ejps.2016.05.005)
  • Djekic L, Krajišnik D, Micic Z, Čalija B. Formulation and physicochemical characterization of hydrogels with 18ß-glycyrrhetinic acid/phospholipid complex phytosomes. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, 35, 81-90.
  • Janković J, Djekic L, Dobričić V, Primorac M. Evaluation of critical formulation parameters in design and differentiation of self-microemulsifying drug delivery systems (SMEDDSs) for oral delivery of aciclovir. International Journal of Pharmaceutics, 2016, 497(1-2), 301-311.
  • Djekic L, Martinovic M, Stepanović-Petrović R, Tomić M, Micov A, Primorac M. Design of Block Copolymer Costabilized Nonionic Microemulsions and Their In Vitro and In Vivo Assessment as Carriers for Sustained Regional Delivery of Ibuprofen via Topical Administration. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015, 104(8), 2501-2512.
  • Djekic L, Krajisnik D, Martinovic M, Djordjevic D, Primorac M. Characterization of gelation process and drug release profile of thermosensitive liquid lecithin/poloxamer 407 based gels as carriers for percutaneous delivery of ibuprofen. International Journal of Pharmaceutics, 2015, 490(1-2), 180-189.
  • Đekić Lj. Nanoinkapsulacija - primena i značaj u isporuci aktivnih supstanci. Naučna monografija. Zadužbina Andrejević, Beograd, 2014 (ISBN 978-86-525-0171-7)
  • Đekić Lj, Čalija B, Vuleta G. Izrada magistralnih i galenskih lekova – propisi i standardi. Arhiv za farmaciju, 2013, 63, 443-469.