Др сц. Јелена Ђуриш

Др сц. Јелена Ђуриш

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску технологију и козметологију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, 309
Телефон: +381 11 3951-363
Фаx: +381 11 3972-840
Емаил: jelena.djuris@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Јелена Ђуриш (девојачко презиме Петровић) рођена је 1983. године у Дервенти. Основну школу и гимназију завршила је у Херцег Новом. Дипломирала је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету 2007. године са просечном оценом 9,71.

Докторске академске студије на студијском програму Фармацеутска технологија на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету уписала је школске 2007/2008 године. Докторску дисертацију под називом „Карактеризација хидрофилних и липидних матрикс таблета са контролисаним ослобађањем лековите супстанце применом ин силицо метода“ одбранила је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету 2010. године. Добитница је награде Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију у 2010. години. Специјалистичке академске студије из Индустријске фармације на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету уписала је школске 2010/2011 године. Специјалистички рад под називом „Примена концепта дизајнирања квалитета (Qуалитy бy Десигн) у процесу гранулације прашка у флуидизирајућем слоју“ одбранила је на Универзитету у Београду – Фармацеутском факултету 2011. године.

Од 2007. године до данас запослена је на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, у звањима: сарадник у настави (2007-2008. год.), асистент (2008-2012. год.) и доцент (од 2013. год.) за ужу научну област Фармацеутска технологија на Катедри за фармацеутску технологију и козметологију. Учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским студијама (предмети Фармацеутска технологија ИИ и Индустријска фармација), специјалистичким академским студијама из Индустријске фармације и специјалистичким и докторским академским студијама из Фармацеутске технологије.

Од 2008. до краја 2010. године учествовала је као сарадник на пројекту технолошког развоја под називом „Развој и примена in vitro и in silico метода у биофармацеутској карактеризацији лекова БСК групе 2 и 3“ (ТР-23015), а од 2011. године учествује на пројекту технолошког развоја „Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика“ (ТР-34007) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Од 2010. до 2012. године учествовала је у Темпус пројекту „Postgraduate Qualification in Pharmacy - The Way Forward“.

Као студент докторских академских студија 2008. године је боравила је у Лабораторији за Индустријску фармацију, Фармацеутског факултета Универзитета у Базелу (Швајцарска). Током 2011. године је као стипендиста Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије боравила на постдокторском усавршавању на Катедри за фармацеутску технологију Фармацеутског факултета Универзитета у Солуну (Грчка).

Уредник је научне монографије међународног значаја, а аутор је и коаутор 5 поглавља у књизи међународног значаја, 19 радова у међународним часописима, 3 рада у домаћим часописима, 8 саопштења са међународних скупова штампаних у целини, 8 саопштења са међународних скупова штампаних у изводу, 1 предавања по позиву са скупа националног значаја штампаног у целини, 2 предавања по позиву са скупа националног значаја штампана у изводу, 1 саопштења са скупа националног значаја штампаног у изводу и 8 саопштења са скупа националног значаја штампаних у изводу. Коаутор је једног практикума и једне мултимедијалне публикације. Рецензент је у више међународних часописа.


  • Djuris J, Nikolakakis I, Ibric S, Djuric Z, Kachrimanis K. Effect of composition in the development of carbamazepine hot‐melt extruded solid dispersions by application of mixture experimental design. Journal of Pharmacy and Pharmacology 66(2) (2014) 232-243

  • Aleksic I, Djuris J, Ilic I, Ibric S, Parojcic J, Srcic S. In silico modeling of in situ fluidized bed melt granulation. International Journal of Pharmaceutics 466(1-2) (2014) 21-30

  • Ilić M, Đuriš J, Kovačević I, Ibrić S, Parojčić J. In vitro – in silico – in vivo drug absorption model development based on mechanistic gastrointestinal simulation and artificial neural networks: Nifedipine osmotic release tablets case study. European Journal of Pharmaceutical Sciences 62 (2014) 212-218

  • Computer aided applications in pharmaceutical technology, Editor: Jelena Djuris, Woodhead Publishing Series in Biomedicine, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, UK. ISBN 978-1-907568-27-5, 2013

  • Djuris J, Nikolakakis I, Ibric S, Djuric Z, Kachrimanis K. Preparation of Carbamazepine-Soluplus® solid dispersions by Hot-Melt Extrusion, and prediction of drug-polymer miscibility by thermodynamic model fitting. Europan Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 84(1) (2013) 228-237

  • Djuris J, Medarevic D, Krstic M, Djuric Z, Ibric S. Application of quality by design concepts in development of fluidized bed granulation and tableting processes. Journal of Pharmaceutical Sciences 102(6) (2013) 1869-1882.

Save

Save