Др сц. Катарина Николић

Dr sc. Katarina Nikolić

Звање: доцент
Организациона јединица: Катедра за фармацеутску хемију
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: 207
Телефон: +381 11 3951-259
Факс: +381 11 397-43-49
Email: knikolic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Доц др. Катарина Николић је рођена 04.02.1975. године у Сремској Митровици. Завршила је гимназију природно-математичког смера у Руми.

1998. годије је дипломирала на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду са просечном оценом 9.23.

1999. године је поводом јубилеја Универзитета у Београду добила награду најбољег студента генерација Фармацеутског факултета за школску 1997/98 годину.

Магистарску тезу под насловом: “Примена блиске инфрацрвене спектроскопије у квантитативној анализи Хидрокортизон Натријум Сукцината за ињекције” је одбранила 2001. године код ментора проф. др. Убавке Миоч, на Факултету за Физичку хемију Универзитета у Београду.

Од 2001. до 2005. године је била ангажована као истраживач сарадник на међународном пројекту: „Synthesis, antioxidant and anticancer activities of mixed selenium-tocopherol antioxidants”под руководством проф. др. Анастасиоса Керамидаса на Хемијском факултету Универзитета у Никозији, Кипар.

Докторску дисертацију под насловом: „Молекулско моделирање и ин витро испитивање антиоксидативних особина фенилселеносукцинил-α-токоферил естара са потенцијалним антипролиферативним дејством” је одбранила 2007. године код ментора проф. др. Данице Агбаба, Катедра за Фармацеутску хемију и аналитику лекова Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Од 2007 године је ангажована за вођење експерименталних и теоријских вежби из Фармацеутске хемије ИИ и ИИИ интегрисаних академских студија на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду.

Од 2007. године је као научни сарадник учествовала на научном пројекту Министарства науке Републике Србије под руководством проф. др. Данице Агбаба, Катедра за Фармацеутску хемију и аналитику лекова Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Од 2010. је ангажована као виши научни сарадник на научним пројектима Министарства науке Републике Србије под руководством проф. др. Данице Агбаба, Катедра за Фармацеутску хемију Фармацеутског факултета Универзитета у Београду (172033) и под руководством проф. др. Вељка Вељковића, Институт за Нуклеарне Науке – Винча, Универзитета у Београду (173001).

Доц. др. Катарина Николић је ангажована на два COST (European Cooperation in Science and Technology) међународна пројекта CM0603 (2008-2011) i CM1103 (2011-2015), преко којих активно сарађује са Универзитетима у Љубљани, Мадриду, St Andrews i Duesseldorfu.

Основне области научно-истраживачког рада обухватају: молекулско моделирање, одређивање квантитативних односа структуре и дејства (2D-QSAR, 3D-QSAR), одређивање квантитативних односа структуре и особина (QSPR), oдређивање квантитативних односа структуре и ретенције (QSRR), формирање 3Д-структуре фармакофоре, примена комјутерских метода за дизајн лекова, оптимизација фармакокинетичких особина једињења, синтеза, хемометрија и развој нових аналитичким метода (HPLC, UPLC, HP-TLC, CE, LC-MS).

Истраживачки рад је усмерен на развој нових антихипертензива, цитостатика и лекова за терапију неуролошких обољења.

Доц др. Катарина Николић је објавила тридесет и два рада у међународним часописима, три монографије од међународног значаја, једну монографију на српском језику и одржала четири предавања по позиву на међународним конгресима.

  • S. Filipic, K. Nikolic, M. Krizman, and D. Agbaba, The Quantitative Structure-Retention Relationship (QSRR) analysis of some centrally acting antihypertensives and diuretics, QSAR & Combinatorial Science, 27, 1036 – 1044 (2008).
  • K. Nikolic, S. Filipic, and D. Agbaba, QSAR study of Imidazoline antihypertensive drugs, Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16, 7134–7140 (2008).
  • K. Nikolic, D. Agbaba, Design and QSAR study of analogs of γ-tocotrienol with enhanced antiproliferative activity against human breast cancer cells, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 27, 777–783 (2009).
  • K. Nikolic, D. Agbaba, Prediction of hepatic microsomal intrinsic clearance and human clearance values for drugs, Journal of Molecular Graphics and Modelling, 28, 245-252 (2009).
  • K. Nikolic, M. Pavlovic, A. Smolinski, D. Agbaba, The Chemometric Study and Quantitative Structure Retention Relationship modeling of Liquid Chromatography separation of Ziprasidone components, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 15, 730-744 (2012).
  • K. Nikolic, D. Agbaba, Imidazoline Antihypertensive Drugs: Selective I1-Imidazoline Receptors Activation. Cardiovascular Therapeutics, 30, 209-216 (2012).
  • K. Nikolic, D. Agbaba, Pharmacophore development and SAR studies of Imidazoline Receptor Ligands, Mini-Reviews in Medicinal Chemistry,12, 1542-1555 (2012).
  • K. Nikolic, N. Veljkovic, B. Gemovic, T. Srdic-Rajic, D. Agbaba, Imidazoline-1 Receptor Ligands as Apoptotic Agents: Pharmacophore Modeling and Virtual Docking Study. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 16, 298-319 (2013).
  • S. Filipic, K. Nikolic, I. Vovk, M. Krizman, D. Agbaba, Quantitative structure-mobility relationship analysis of imidazoline receptor ligands in CDs-mediated CE, Electrophoresis, 34, 471–482 (2013).
  • B. M. Ivkovic, K. Nikolic, B. B. Ilic, Z. S. Zizak, R. B. Novakovic, O. A. Cudina, S. M. Vladimirov, Phenylpropiophenone derivatives as potential anticancer agents: Synthesis, biological evaluation and quantitative structureeactivity relationship study, European Journal of Medicinal Chemistry, 63, 239-255 (2013).