Радна група за научно-истраживачку делатност и међународну сарадњу

II Окугли сто на Фармацеутском факултету: Обука за пројектни позив EC - H2020: MSCA-RICE, одржана 10.маја 2019.

Презентација

Састанак продекана за науку у Ректорату Универзитета у Београду одржан 7.маја 2019: Отворена наука на Универзитету у Београду

Отворена наука

Отворена наука у пракси - Национална платформа отворене науке

Округли сто одржан 17.12.2018.

Презентација