Опште информације

Шеф катедреРедовни професор др сц. Босиљка Плећаш

На Катедри за физиологију се обављају:

  • Интегрисане академске студије према студијском програму акредитованом 2013. године у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
Ф1О1 Биологија са хуманом генетиком I TM O 45+30 5 фармација
Ф1О2 Функционална морфологија човека I TM O 45+30 5 фармација
Ф1О8 Физиологија 1 II TM O 45+30 5 фармација
Ф2О1 Физиологија 2 III TM O 45+15 5 фармација
Ф2О8 Патофизиологија 1 IV TM O 30+30 5 фармација
Ф2И3 Основи молекуларне генетике IV TM ИБ 30+15 3 фармација
Ф2И1 Одабрана поглавља физиологије IV TM ИБ 30+15 3 фармација
Б1О1 Биологија са хуманом генетиком I АO O 45+30 5 фармација-медицинска биохемија
Б1О2 Функционална морфологија човека I АO O 45+30 5 фармација-медицинска биохемија
Б1О8 Физиологија1 II TM O 45+30 5 фармација-медицинска биохемија
Б2О1 Физиологија 2 III TM O 45+15 5 фармација-медицинска биохемија
Б2О8 Патофизиологија 1 IV НС O 30+30 5 фармација-медицинска биохемија
Б2И2 Одабрана поглавља физиологије IV TM ИБ 30+15 3 фармација-медицинска биохемија
  •  Интегрисане академске студије према студијском програму акредитованом 2008. године у оквиру предмета:
ШифраПредметСеместарТипСтатусЧасови наставеЕСПБСтудијски програм
5МРФ3ОПАТ Патофизиологија V НС O 60+45 9 МФ
5МРФ3ИФПС Физиологија и патофизиологија старења VI СА ИБ 45+0 5 МФ
5МРБ3ОПАТ Патофизиологија V НС O 60+45 8 МФ-МБ
5МРБ3ИФПС Физиологија и патофизиологија старења VI НС ИБ 45+15 6 МФ-МБ

Тип предмета: АО – академско-општеобразовни, ТМ – теоријско методолошки, НС – научно стручни, СА – стручно-апликативни. Статус предмета: О – обавезни, ИБ – изборни. Студијски програми: МФ – магистар фармације, МФ-МБ – магистар фармације-медицински биохемичар.

Научна активност Катедре укључује истраживања из ендокринологије, имунологије, генетике и неурофизиологије. Она је у прошлости, а и данас, остваривана у оквиру већег броја пројеката из области медицине, фармације и биологије, које је финансирало Министарство науке Србије, као и једног међународног пројекта, и у сарадњи са еминентним институцијама: Институтом за нуклеарне науке “Борис Кидрич”, Иститутом за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, Центром за имунолошка истраживања “Бранислав Јанковић”, Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Факултетом ветеринарске медицине и Медицинским факултетом у Београду.