Пројекти

У научно-истраживачком раду, наставници и сарадници остварују континуирану активност кроз пет научних пројеката, финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Пројекти основних истраживања које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима тренутно учествују запослени на Катедри а руководиоци пројеката су наставници Фармацеутског факултета:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Хемија 172041

 

Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања

Проф. др Соте Владимиров

Проф. др Катарина Карљиковић-Рајић

Доц. др Јадранка Одовић

Хемија 172033

Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци

Проф. др Даница Агбаба Проф. др Вера Капетановић

дипл. пх Валентина Радуловић

 

Пројекти у оквиру програма технолошког развоја:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

TR 34031

Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију Проф. др Снежана Савић

Проф. др Катарина Карљиковић-Рајић

Доц. др Јадранка Одовић

 

Пројекти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја на којима учествују запослени на Катедри а носилац Пројекта није Фармацеутски факултет:

Број пројекта

Назив пројекта

Руководилац

Сарадници на пројекту (запослени на Катедри)

Носилац пројекта

Хемија 172043

 

Електропроводни и редокс-активни полимери и олигомери: синтеза, структура, својства и примена

Проф. др Гордана Ћирић-Марјановић Доц. др Снежана Ускоковић-Марковић

Факултет за физичку хемију Универзитета у Београду

Хемија 172016

Синтеза, моделовање, физичкохемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала

Проф. др Срећко Трифуновић Проф. др Милена Јеликић Станков

Природно математички факултет Универзитета у Крагујевцу

Заштита животне средине III43009

Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемиијских супстанци и радијационог оптерећења

Др Антоније Онјиа

Проф. др Славица Ражић

Др. сц Светлана Ђого-Мрачевић

Институт за нуклеарне науке „Винча“

Сарадња са другим институцијама:

Наставници и сарадници Катедре за аналитичку хемију остварују врло активну сарадњу са другим научно-наставним институцијама: факултети Универзитета у Београду (Факултет за физичку хемију, Хемијски факултет, Пољопривредни факултет, Институт за нуклеарне науке "Винча"), Центар за електрохемију Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)-Београд, као и Природно-математички факултет у Крагујевцу, Институт за биолошка истраживања ”Синиша Станковић”, Институт безбедности, Агенција за лекове и медицинска средства Србије и друге институције.

У оквиру научно-истраживачког рада наставника Катедре успостављена је сарадња са факултетима у иностранству:

Faculte de Pharmacie, Universite Libre de Bruxelles (Belgija), Clarkson University Potsdam, Chemistry Department, USA (Sjedinjene Američke Države), Faculty of Pharmacy, University of Bradford (Velika Britanija), Faculte de Pharmacie, Montpellier (Francuska), Farmaceutski fakultet u Ankari i Aristotle University of Thessaloniki (Grčka).