Пројекти чији је носилац Фармацеутски факултет

Пројекти у оквиру програма основних истраживања

р.б. Назив пројекта Област Руководилац пројекта Ангажовани истраживачи
(број месеци)
1. Компјутерско дизајнирање, синтеза и биолошка евалуација нових хетероцикличних једињења као селективних инхибитора туморогенезе
Хемија
172009
Владимир Савић Владимир Савић; Славица Ерић; Милена Симић; Милош Петковић; Зорана Токић; Катарина Илић
2. Синтеза, квантитативни односи између структуре и дејства, физичко-хемијска карактеризација и анализа фармаколошки активних супстанци Хемија
172033
Даница Агбаба Даница Агбаба; Љиљана Живановић; Мира Зечевић; Гордана Поповић; Мира Чакар; Вера Капетановић; Мара Алексић; Славица Филипић; Биљана Оташевић; Ана Протић; Валентина Радуловић
3. Развој молекула са антиинфламаторним и кардиопротективним дејством: структурне модификације, моделовање, физичкохемијска карактеризација и формулациона испитивања Хемија
172041
Соте Владимиров Соте Владимиров; Катарина Карљиковић-Рајић; Јела Милић; Гордана Вулета; Зорица Вујић; Весна Кунтић; Владимир Савић; Јасмина Брборић; Оливера Чудина; Снежана Савић; Санда Дилбер; Јадранка Одовић; Бранка Ивковић; Бојан Марковић; Милкица Цревар Јелена Савић; Бојан Чалија; Анђелка Ковачевић; Ивана Јакшић; Милица Лукић
4. Моделовање различитих хроматографских система са хемометријским приступом у фармацеутској анализи. Хемија
172052
Мирјана Меденица Мирјана Меденица; Дарко Ивановић; Биљана Стојановић; Анђелија Маленовић; Нађа Костић
5. Испитивање лековитог потенцијала биљака: морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација Биологија
173021
Нада Ковачевић Нада Ковачевић; Радиша Јанчић; Бранислава Лакушић; Силвана Петровић; Зоран Максимовић; Марина Миленковић; Татјана Кундаковић; Виолета Славковска; Милица (Павловић) Дробац; Јелена (Кукић) Марковић; Мира (Симић) Марчетић; Звездана Дошлов-Кокоруш
6. Аберације ћелијског циклуса и утицај оксидативног стреса на неуродегенеративне процесе и малигну трансформацију ћелије Биологија
173034
Биљана Потпаревић-Спремо Биљана Потпаревић; Босиљка Плећаш; Лада Живковић
7. Интерактивна улога дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације у атеросклерози и другим болестима: генетички и биохемијски маркери Медицина
175035
Зорана Јелић-Ивановић Зорана Јелић-Ивановић; Славица Спасић; Весна Спасојевић- Калимановска; Виолета Допсај; Наташа Богавац- Станојевић; Јелена Котур- Стевуљевић; Александра Зељковић; Јелена Векић; Александра Стефановић; Ана Вујовић; Мирон Сопић; Јасмина Иванишевић; Драгана Лакић
8. Биомаркери оштећења и дисфункције органа Медицина
175036
Светлана Игњатовић Светлана Игњатовић; Нада Мајкић-Сингх; Мирјана Ђукић; Душко Мирковић; Сања Станковић; Весна Пешић; Андријана Милошевић
9. Испитивање механизама дејства, интеракција и токсичних ефеката адјувантних аналгетика Медицина
175045
Радица Степановић-Петровић Радица Степановић-Петровић; Ненад Угрешић; Силвана Петровић; Маја Томић; Јелена Кукић-Марковић; Ана Мицов
10. Пластичност имунског система током старења: Имуномодулаторни потенцијал естрогена Медицина
175050
Гордана Лепосавић Гордана Лепосавић; Невена Арсеновић-Ранин; Зорица Стојић-Вуканић; Весна Пешић
11. Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБА А рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима Медицина
175076
Мирослав Савић Мирослав Савић; Марија Милинковић; Јована Дивљаковић
12. Испитивање ефекта и механизма деловања различитих вазодилататорних супстанци на хуманим бајпас графтовима Медицина
175088
Ненад Угрешић Ненад Угрешић; Александра Ноаковићи; Марија Павловић

Пројекти у оквиру програма технолошког развоја

р.б. Назив пројекта Област Руководилац пројекта Ангажовани истраживачи
(број месеци)
1. Морфолошка, хемијска, фармаколошка и агрономска карактеризација панонског тимијана (Тхyмус панноницус Алл., Ламиацеае), са циљем његове одрживе производње у интензивном систему ратарења Пољопривреда и биотехнологије
31089
Зоран Максимовић Зоран Максимовић; Милица Дробац
2. Развој производа и технологија које обезбеђују жељено ослобађање лековитих супстанци из чврстих фармацеутских облика Материјали и хемијске технологије
34007
Светлана Ибрић Зорица Ђурић; Марија Приморац; Светлана Ибрић; Јелена Паројчић; Драгана Васиљевић; Јелена Петровић; Љиљана Ђекић; Сандра Грбић; Ивана Машић; Јелена Јоцковић
3. Развој микро- и наносистема као носача за лекове са антиинфламаторним деловањем и метода за њихову карактеризацију Материјали и хемијске технологије
34031
Снежана Савић Снежана Савић; Гордана Вулета; Јела Милић; Соте Владимиров; Катарина Карљиковић-Рајић; Зорица Вујић; Весна Кунтић; Јасмина Брборић; Оливера Чудина; Јадранка Одовић; Данина Крајишник; Бојан Чалија; Анђелка Ковачевић; Милица Лукић; Ивана Јакшић; Бојан Марковић; Милкица Цревар; Јелена Савић