ЕРАСМУС+

У периоду 2013-2015. година, Фармацеутски факултет учествује у реализацији пројекта LIAT-Ph: Linking Industry and Academia in Teaching Pharmaceutical Development and Manufacture. Пројекат је финансиран од стране Европске извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА) у оквиру програма Lifelong Learning.

Веб сајт пројекта LIAT-Ph: http://liatph.com/

Вебсајт секције ERASMUS+: http://erasmusplus.rs/landing-page/

Одговорна особа на факултету за Ерасмус+ кредитну мобилност:

Проф. др Светлана Ибрић, продекан за науку и међународну сарадњу

Телефон: +381 11 3951-363
Емаил
svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rs