Cenovnik usluga

Ekspertsko stručno mišljenje za dijetetski proizvod

15.000,00-60.000,00 dinara

Kategorizacija dijetetskog proizvoda    

5.000,00-10.000,00 dinara

Izrada deklaracije za dijetetski proizvod

5.000,00-10.000,00 dinara

Elaborat o dijetetskom ili biljnom proizvodu

15.000,00-40.000,00 dinara

Konsultacije u trajanju od 45 minuta

5.000,00-10.000,00 dinara

Izrada dokumentacije potrebne za ponovni upis u registar dijetetskih suplemenata Ministarstva zdravlja Republike Srbije*

15.000,00-35.000,00 dinara

Izmene u tekstu stručnog mišljenja i tekstu deklaracije na zahtev klijenta koji su već izdati od strane Farmaceutskog fakulteta-Univerzitet u Beogradu

najmanje 4.000,00 dinara

Konsultacije u vezi formulacije proizvoda (sastav, količina i dr.)

najmanje 25.000,00 dinara

Izdavanje duplikata

6000,00 dinara

iskazane cene su bez PDV-a

* Ukoliko je neophodno novo stručno mišljenje za potrebe ponovnog upisa u registar dijetetskih proizvoda važe cene kao i kod prvog izdavanja.