Upis studenata primljenih na specijalističke akademske studije po Konkursu za školsku 2017/18. godinu – treći upisni rok COPY

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2017/18. годину – трећи уписни рок обавиће се 02.11.2017. године, у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Студијски програм Биохемијска дијагностика, због недовољног броја пријављених кандидата у првом, другом и трећем конкурсном року неће се одржавати. Упис кандидата се неће обавити.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)
2. Извод из књиге држављана (оригинал или оверена фотокопија)
3. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)
4. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
5. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
6. Доказ о уплати школарине
7. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
8. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм
9. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората)
10. Уговор (добија се на Факултету)
11. Изјава (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs Телефон 3951 298.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

- И рата при упису

- ИИ рата до 1.12.2017. године
- ИИИ рата до 15.02.2018. године
- ИВ рата до 30.04.2018. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Коначну ранг листу можете преузети овде.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од уписа ове школске године, студенти специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.