Прозивка и упис кандидата 2. јула 2019. године

Прозивка и упис кандидата 2. јула 2019. године

Након првог дана уписа у I годину интегрисаних академских студија, 1. јула 2019. године, остало је упражњено 53 буџетских места на студијском програму Фармација и 26 буџетских места на студијском програму Фармација - Медицинска биохемија. На студијски програм Фармација може се уписати још 45 самофинансирајућих студената, а на студијски програм Фармација - Медицинска биохемија може се уписати још 21 самофинансирајући студент.

Прозивка (од редног броја 201 са коначне јединствене ранг лис­те) и упис студената до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом обавиће се у уторак, 2. јула 2019. године у 8х, у амфитеатру А1 Фармацеутског факултета.

Кандидати морају приступити прозивци и упису ЛИЧНО. У супротном, особа која се изјашњава и уписује у име кандидата, мора имати одговарајуће овлашћење оверено у суду/код нотара.

Кандидати, који су конкурисали на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм.

 

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 201 са коначне ранг листе) до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом,треба да буду присутни на Факултету 2. јула 2019. годинеу 8:00 часова (амфитеатар А1).

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА УПИС.

 

Документа потребна за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следеће оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид:

-          извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе),

-          сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

-          диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

-          дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике у појединачном такмичењу (ако их поседују),

као и:

-          доказ о уплати 2.200,00 динара на име трошкова уписнине

-          две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,

-          уговор за кандидате који плаћају школарину (добија се на Факултету)

-          доказ о уплати школарине (прва рата у износу од 36.250,00 динара) за кандидате који плаћају школарину. Број жиро рачуна Факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189. Школарина се може уплатити на шалтеру поште на Фармацеутском факултету, који ће радити 2. јула, у време трајања уписа.

 

Важна напомена: кандидати који немају оверене фотокопије докумената за упис, подносе оригинална документа.

Сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).