Preliminarne rang liste kandidata

Preliminarnu rang listu kandidata možete pogledati u dokumentu: preliminarna jedinstvena rang lista

Preliminarnu rang listu kandidata prijavljenih za studije na engleskom jeziku (studijski program Farmacija) možete pogledati ovde

Preliminarne rang liste za kandidate prijavljene po programima afirmativnih mera:

- za kandidate prijavljene po programu afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom preliminarnu listu možete preuzeti ovde