Spisak kandidata za polaganje prijemnog ispita sa podacima

Spisak kandidata sa podacima, objedinjeni spisak za sve studijske programe se nalazi ovde.

Spisak kandidata koji imaju diplomu sa republičkog takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete se nalazi ovde

LISTA KANDIDATA PO PROGRAMU AFIRMATIVNE MERE UPISA LICA SA INVALIDITETOM se nalazi ovde.

Lista kandidata za studije na englekom se nalazi ovde.