Dr sc. Vesna Pešić

Dr sc. Vesna Pešić

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B302
Telefon: +381 11 3951-354
Fax: +381 11 3972-840
Email: vesna.pesic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr sci Vesna Pešić je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1988. godine. Magistrirala je 1996. a doktorirala 2010. godine.

Od 1991. godine zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, a od 1997. godine na Katedri za fiziologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prvo kao asistent a zatim kao docent i vanredni profesor. Učestvuje u izvođenju nastave na integrisanim akademskim studijama kao i na doktorskim i specijalističkim studijama modula Farmakologija, Toksikologija i Bromatologija. Bila je mentor većeg broja diplomskih i studentskih istraživačkih radova. Mentor je četiri doktorske disertacije u izradi.

Dr Vesna Pešić do sada je objavila 54 naučnih radova i saopštenja čiji je ukupan zbir IF: 48.3,  prema podacima iz baze podataka Scopus, njeni radovi su citirani 174 puta a H-index iznosi 9.

Istraživački interes: Fiziologija i biohemija nervnog sistema, Bihejvioralna neuroendokrinologija (stres, depresija), Neuroimunologija

Članstvo u udruženjima: Society for Behavioral Neuroendocrinology, Federation of European Neuroscience Societies, Društvo za neuronauke Srbije, Društvo fiziologa Srbije

Međunarodna saradnja: Medicinski fakultet Sackler, Univerzitet u Tel-Avivu; Fakultet prirodnih nauka, Univerzitet u Tel-Avivu; Institut karolinska, Stokholm; Institut za Psihijatrijsku fenomiku i genomiku, Ludwig-Maximilian Univerzitet, Minhen

Jezici: engleski, francuski, italijanski, španski, grčki