Rade Stanić

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Odsek za održavanje objekta
Radno mesto: Električar
Telefon: +381 11 3951-227
Email: