Dr sc. Marin Jukić

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 
Telefon: 
Fax: +381 11 3972-840
Email: mjukic@pharmacy.bg.ac.rs