Dr sc. Branka Ivković

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Prostorija: Objekat B, 209
Telefon: +381 11 3951-335
Fax: +381 11 3972-840
Email: blucic@pharmacy.bg.ac.rs