2013

JN9-2013-1 Električna energija

Postavljeno: 31.12.2013.

JN8-2013-1 Štampanje nastavnog materijala

Postavljeno: 11.12.2013.

JN7-2013-1 Računarska oprema

Postavljeno: 27.11.2013.

JN6-2013-1 Hemikalije

Postavljeno: 27.11.2013.

JN 5/2013-1 Sanacija krovne izolacije na objektu “A” i “B” Farmaceutskog fakulteta

Postavljeno: 17.9.2013.

JN 4/2013-1 Investiciono održavanje prostorija na objektu Farmaceutski fakultet

Postavljeno: 15.7.2013.