Javne nabavke

JN br. 3-7/2017-2 Štamparske usluge

Postavljeno 20.04.2017

JN br. 3-6/2017-2 Električna energija

Postavljeno 13.04.2017

JN br. 3-5/2017-2 Laboratorijska oprema-HPLC

Postavljeno 08.04.2017.

JN br. 3-4/2017-2 Računarska oprema

Postavljeno 29.03.2017.

JN br. 3-3/2017-2 Licence za korišenje softvera

Postavljeno 11.03.2017.

JN br. 3-1/2017-2 Štamparske usluge

Postavljeno 17.02.2017.

JN br. 3-2/2017-2 Adaptacija pomoćnih prostorija Centralne laboratorije

Postavljeno 20.1.2017.