Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali na kratak program studija - Farmaceutska mikrobiologija u školskoj 2022/2023. godini

U prilogu je Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali na na kratak program studija - Farmaceutska mikrobiologija.