Obaveštenje o promeni rada Odseka za nastavu i studentska pitanja

Zbog poslova oko prijema dokumenata i upisa studenata u I godinu škosle 2022/23. godine, referenti neće raditi sa studentima (svih stepena studija) sledećih dana:

  • 22.06.2022.
  • 23.06.2022.
  • 24.06.2022. (referenti će raditi sa studentima posle 12 časova)
  • 01.07.2022.

Molimo studente da svoje obaveze koje imaju u Odseku za nastavu i studentska pitanja usklade sa ovim rasporedom.