Konačna rang lista

Po objavljivanju preliminarne rang liste, podnesena su tri prigovora Komisiji za upis na broj bodova. Prigovori Komisiji su bili neosnovani i nisu usvojeni. Žalbi Dekanu Fakulteta nije bilo.
 

Konačnu rang listu kandidata za upis u I godinu integrisannih akademskih studija možete pogledati ovde.