Opšte informacije

Konferencija je namenjena svim Kvalifikovanim osobama za puštanje serije leka u promet, kao i onima koji to žele da postanu. Sadržaji konferencije su namenjeni takođe i rukovodiocima i predstavnicima farmaceutskih kompanija koji žele da budu informisani o najnovijim temama koje se odnose na obaveze i odgovornosti Kvalifikovane osobe.

Preuzmite brošuru